nieuws

Realisatie Vroonermeer weer stap dichterbij

bouwbreed

De Realisatieovereenkomst (ROK) voor Vroonermeer Noord is getekend

De gemeenten Alkmaar, Langedijk en de vijf ontwikkelende marktpartijen sluiten hiermee een langdurige planvorming af. In de ROK zijn onder andere grondoverdrachten, woningprogramma, kosten, opbrengsten en risico’s geregeld. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bouwrijp maken, de aanleg van de infrastructuur, de openbare ruimte en de waterplas. De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woningen en de voorzieningen. In het plan zijn 660 woningen opgenomen en diverse maatschappelijke voorzieningen. Partijen gaan ervan uit dat daadwerkelijk gestart kan worden in 2012.

Reageer op dit artikel