nieuws

Paritaire fondsen een must in Europese landen

bouwbreed Premium

Europa en de nationale overheden moeten bevorderen dat in alle landen paritaire fondsen in de bouw worden opgericht. Die oproep doen de Europese bouwfederatie FIEC en de Europese federatie van bouw- en houtbonden (EFBH).

Tijdens een Europese conferentie in Boekarest benadrukte FIEC-voorzitter
Luisa Todini dat in de meeste ‘oude’ lidstaten van de unie paritaire fondsen
bestaan die zich tot volle tevredenheid van de sociale partners bezighouden de
specifieke zaken in de sector op te pakken. “Wij geloven dat ondanks
verschillende gemeenschappelijke kenmerken de structuur en het functioneren van
elk fonds sterk kan verschillen van land tot land. Dat heeft te maken met de
verschillende noden die de sector in elk land heeft. Vanuit werkgeversoogpunt is
deze situatie echter bevredigend”, aldus Todini. Ook haar EFBH-collega Domenico
Pesenti is sterk voorstander van de fondsen. Die hebben er in zijn visie voor
gezorgd dat de bouw op een aantal punten goede vooruitgang heeft geboekt.
Daarbij denkt hij onder meer aan opleidingen, het O&O-fonds en de aandacht
voor arbeidsomstandigheden, in Nederland Arbouw. Beiden vinden dat in de landen
in Midden- en Oost-Europa dergelijke fondsen een must zijn om ook daar de
problemen aan te pakken die nu blijven liggen bij gebrek aan geld. Daarbij denkt
Todini vooral aan het samen oppakken van de grote uitdagingen die de bouw de
komende tijd op zich af ziet komen. Onder meer gaat het dan om de aanpak van
klimaat en energie waar zowel bedrijven als werknemers zich moeten aanpassen aan
een andere vraag. Vooral andere vaardigheden vereisen dan de nodige opleidingen.
“Alleen al het feit dat we hier zijn, demonstreert al het belang dat we hechten
aan de rol van paritaire fondsen in de bouw”, aldus Todini.

Reageer op dit artikel