nieuws

Oudere technici enorm potentieel

bouwbreed Premium

De positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt is zorgwekkend, blijkt uit de Arbeidsmarktenquête 2010 van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

Peter Feld, divisiedirecteur van Randstad Techniek, vindt dat technische sectoren juist hun voordeel moeten doen met geschoolde vaklui die een jaartje ouder zijn.
Nu al maken technische branches meer dan vroeger gebruik van de diensten van oudere vaklieden, laat Feld weten. Gaat het vooralsnog vooral om elektrotechnici, lassers en onderhoudsmonteurs, als de bouw opkrabbelt uit de recessie zal ook de behoefte aan ervaren bouwmedewerkers groeien, voorspelt de divisiedirecteur van Randstad. En uiteindelijk, zo voorziet hij, trekt ook de vraag naar uitvoerend, technisch en administratief (uta) personeel op hoger niveau aan.
De uitzendorganisatie speelt nu al in op die te verwachten ontwikkelingen door extra nadruk te leggen op het bemiddelen van ouderen. “Traditioneel kijken we altijd naar de kennis en de kunde van mensen die we inzetten. We discrimineren nooit of te nimmer op leeftijd”, benadrukt Feld. “Maar vanwege de groeiende vraag naar technisch personeel vestigen we tegenwoordig meer dan vroeger de aandacht op oudere medewerkers. Mensen met meestal grote ervaring binnen hun vakgebied.”
Er zijn verschillende redenen voor de toegenomen interesse in deze groep. Zo is van de 400.000 werklozen de helft ouder dan 45 jaar. “Daar ligt dus een enorm arbeidspotentieel. En het is zonde om dat onbenut te laten in een periode waarin technische bedrijfstakken opklimmen uit het economische dal en moeite hebben personeel te vinden omdat jongeren vaak geen zin hebben in een technisch beroep.”

Duur

Tegelijkertijd beginnen de gevolgen van de vergrijzing zich af te tekenen. “In de techniek is een personeelsschaarste aan het ontstaan. Jonge technici zijn er te weinig en werkgevers kijken te veel naar de beperkingen die ouderen met zich meebrengen en niet naar de voordelen.”
Met als gevolg dat vakspecialisten ouder dan 50 slechts 10 procent kans hebben een baan te vinden. Ze zouden te duur zijn en te langzaam.
Onterechte vooroordelen vindt Feld. “Daarom richten we onze marketing- en wervingsactiviteiten in het bijzonder ook op oudere werkzoekenden.” Het betreft mensen met een opleiding op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs en jaren praktijkervaring. “Meestal hebben ze de vroegere ambachtschool gevolgd. Een opleiding die vaktechnisch minimaal op gelijk niveau staat met de huidige mts.”
Voeg daaraan toe de vele jaren werkervaring en de cursussen die veelal zijn gevolgd, dan zitten ze volgens hem zelfs eerder op hts-niveau. “Bovendien zijn ze vaak de ideale praktijkleermeesters die beginnende collega’s niet alleen vakkennis, maar ook liefde voor het vak kunnen bijbrengen. Waar mogelijk koppelen we hen dan ook aan jongeren. Het lijkt op het oude gilde-idee: ervaren vakmensen die als leermeester de jongeren opleiden tot vakman.”
De kennis die Randstad nu opdoet met het bemiddelen van oudere technici in onder meer de metaal en de elektrotechnische sector, wil de organisatie straks ook inzetten als de bouwsector de recessie heeft overwonnen. “De gevolgen van de vergrijzing gaan straks ook de bouw opbreken en daar willen we dan direct op kunnen inspelen. We hopen die branche net zo succesvol van ervaren vakkrachten te kunnen voorzien als we nu doen met andere sectoren”, zegt Feld.
Hij is vol zelfvertrouwen, want uiteindelijk boekt Randstad geregeld succes met het plaatsen van oudere werknemers. “Eerder deze week hebben we iemand van 67 jaar bemiddeld. Een elektromonteur. Hij gaat twee dagen per week elektrische installaties controleren op nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ik vind dat echt een mooi resultaat. Bovendien zijn zowel de werkgevers als de medewerker er erg blij mee.”

Reageer op dit artikel