nieuws

Nieuwe richtlijn voor brandwerende coatings

bouwbreed

Bouwen met Staal biedt een herziene versie aan van de Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coatings.

Deze richtlijn verscheen voor het eerst in 2003. De productwerkgroep
brandwerende coatings van Brandveilig Bouwen Nederland werkte mee aan de nieuwe
uitgave. Deze productwerkgroep bestaat uit elf coatingleveranciers. De richtlijn
sluit aan op onder meer NEN 7878 voor het bepalen van de laagdikte van de
brandwerende coating. Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer kunnen met de
richtlijn de applicatie en het resultaat beoordelen.

De publicatie is gratis als pdf te downloaden via:
www.bouwenmetstaal.nl

Reageer op dit artikel