nieuws

Nieuwe discussie over koopakte zonder notaris

bouwbreed Premium

Ontwikkelaars en bouwers dreigen het recht te verliezen om zonder tussenkomst van een notaris een koopakte op te maken.

Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. In 2003 leek een
einde gekomen aan een slepende discussie over de verplichte tussenkomst van een
notaris bij de koop van een woning. De wetgever wees verplichte notariële
tussenkomst van de hand. Met de invoering van de Wet Koop Onroerende Zaken koos
de wetgever voor het systeem van een schriftelijke overeenkomst in combinatie
met een bedenktijd van minimaal drie dagen voor de particuliere koper van een
woning.

Reageer op dit artikel