nieuws

Minister van innovatie, kan dat?

bouwbreed

Aangenaam

ELI is de naam. Economie, Landbouw en Innovatie. Een nieuwe naam voor een superministerie dat Nederland sinds kort rijk is. Nu heb ik het niet zo op ministeries, laat staan op superministeries. Hoe groter de omvang van het apparaat, hoe kleiner het besef van verantwoordelijkheid. Hoe complexer het beleidsgebied, hoe ineffectiever de maatregelen. De begrippen ‘ministerie’ en ‘innovatie’ lijken onverenigbare grootheden. Een contradictio in terminis. Het vroegere innovatieplatform worstelde eerder met de vraag of en hoe effectief innovatiebeleid mogelijk is.
Uiteindelijk is innovatie niet een kwestie van een platform, laat staan van een ministerie. Elk kabinet wil zich op een herkenbare manier verdienstelijk maken. Een icoon plaatsen waaraan toekomstige generaties met ontzag terugdenken. Het voorgaande kabinet leverde een heuse minister voor het Gezin. Gezinnen moeten vooral hun eigen boontjes doppen. Daar behoort geen minister aan te pas te komen. Innovatie is vooral een uitdaging voor ondernemers. Gespreide verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van de christendemocratische politiek. Een overheid dient daarbij zo min mogelijk belemmeringen op te werpen.
Het centraliseren van alle innovatieactiviteiten binnen één ministerie kan een stap vooruit, maar ook een stap terug zijn. Andere ministeries voelen zich daarbij dan minder betrokken, zijn minder verantwoordelijk. Een ministerie van Innovatie kan leiden tot innovatiebureaucatie. Dat is de doodsteek voor elke echte innovatie. Je moet wel een superminister zijn om met zo’n superministerie de Nederlandse economie door deze woelige tijden te loodsen.
Het samenvoegen van departementen en beleidsdirecties in één ministerie, is op zichzelf nog geen oplossing. Wat vooral helpt, zijn een heldere visie en krachtig beleid. Het bieden van ruimte aan ondernemers, zonder onnodige belemmeringen. Als ELI daarvoor gaat zorgen, dan roept de kennismaking om een concreet vervolg. Aangenaam. ELI.
Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB),
Zeist

Reageer op dit artikel