nieuws

Merendeel dijken Rijn en IJssel voldoet aan normen

bouwbreed Premium

Meer dan 90 procent van de dijken binnen Waterschap Rijn en IJssel voldoet aan de rijksnormen

Rijn en IJssel maakt bekend 98,6 procent van de dijken te hebben getoetst in het kader van de derde toetsingsronde Primaire Waterkeringen. Van de resterende 2 kilometer dijken is niet bekend of ze voldoen aan de normen. Sinds de vorige toetsingronde, afgerond in 2006, hebben dijken over een lengte van 7 kilometer een aantal aanpassingen ondergaan. Momenteel is 11,5 kilometer van de dijken nog niet hoog of sterk genoeg. Deze waterkeringen leveren geen acuut gevaar op, maar worden wel aangepast. De kosten hiervan bedragen 15,9 miljoen euro.

Reageer op dit artikel