nieuws

Maasveste en Berben Bouw fuseren in 2011

bouwbreed Premium

Maasveste uit het Limburgse St. Odiliënberg en Berben Bouw uit Roermond-Herten fuseren begin 2011 tot Maasveste Berben Bouw.

Beide ondernemingen werkten al enige tijd samen op projectbasis, vertellen
directeur/eigenaren Bas Herberigs (Maasveste) en Paul Berben. “Het eerste
contact is ontstaan toen wij samen in de zomer van 2009 een eitje zijn gaan
eten. Van het één kwam het ander. Wij zagen beiden voordelen in een partiële
samenwerking op het gebied van grotere nieuwbouwwerken. Dit heeft onder meer
geleid tot twee grotere woningbouwprojecten, die momenteel in uitvoering zijn.”
De samenwerking vormde de basis voor Maasveste Berben Bouw. “Vanaf de zomer 2010
is concreet overleg gevoerd over een volledige fusie.” De voordelen op gebied
van inkoop en procesmanagement als gevolg van de schaalvergroting komen volgens
de directeuren ten goede aan de opdrachtgevers.

Complementair

Het bedrijf gaat uiteindelijk vanuit één vestiging opereren. “De huidige
locaties liggen maar 5 kilometer van elkaar, vandaar.” Voor het personeel heeft
de fusie vooralsnog geen gevolgen. “Aangezien beide bedrijven complementair aan
elkaar zijn zullen er bij ongewijzigde portefeuille, waarin beide bedrijven
momenteel reeds goed voorzien zijn, in principe geen gevolgen zijn voor het
personeel”, aldus de directeuren, die het bedrijf samen gaan leiden. Maasveste
Berben Bouw (zestig medewerkers; 20 miljoen omzet) gaat zich bezighouden met
nieuwbouw woningbouw en utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud en service. De
onderneming is voornamelijk actief in het zuiden van het land en de Duitse
grensstreek.

Reageer op dit artikel