nieuws

Kennisnetwerk voor baksteenspecialisten

bouwbreed Premium

Brancheorganisatie KNB heeft het initiatief genomen tot een kennisnetwerk voor baksteenmetselwerk

Op de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers elkaar doorgezaagd over nut en noodzaak van de luchtspouw. Het netwerk van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten wil een platform zijn waarop deskundigen uit alle bij het metselwerk betrokken sectoren kennis en kunde uitwisselen en bundelen. Tot dusverre is het vakmanschap versnipperd. De KNB zegt zichzelf verantwoordelijk te voelen voor baksteen ook al heeft het product de poort van de fabriek verlaten. Het netwerk biedt volgens de brancheorganisatie ruimte voor nieuwe inzichten en innovatieve toepassingen zoals op het gebied van de duurzaamheid.

Reageer op dit artikel