nieuws

Kabinet legt natuurontwikkeling grotendeels stil

bouwbreed

Het kabinet laat de laatste 73.000 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zitten. Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) verlaagt de doelstelling van 728.500 hectare in 2018 naar 90 procent daarvan, zo’n 656.000 hectare.

Volgens Bleker is inmiddels al aan 85 procent van de doelstelling voldaan. De
komende vier maanden beslissen provincies en het ministerie gezamenlijk in welke
gebieden de overige 5 procent (ongeveer 36.000 hectare) gerealiseerd worden. De
provincies hebben tot die tijd alle grondaankopen voor de EHS stilgelegd. Een
belangrijk criterium is dat Nederland de internationale Natura
2000-verplichtingen, een netwerk van natuurgebieden in Europa, nakomt. Ook
steunt Bleker de provincies niet langer bij de aankoop van de robuuste zones, de
verbindingen die verplaatsing van dieren mogelijk maken. De EHS moet
natuurgebieden van Groningen tot Limburg aaneenschakelen. Het plan werd in 1990
gelanceerd en ging in 2005 echt van start. De provincies moeten tot hun
teleurstelling nu ook zelf de kosten van de landschappelijke herindeling voor
hun rekening nemen. Alle financiële verplichtingen die provincies nu aangaan
voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn vanaf nu voor rekening
van de provincies zelf. Daarmee wil Bleker de eerder gemaakte afspraken van 2007
openbreken. De provincies zijn niet erg gelukkig met de koerswijziging. De
afspraken voor het ILG zijn vastgelegd in de Wet inrichting landelijk gebied
(WILG) en volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het niet zomaar mogelijk
de gemaakte afspraken van tafel te vegen. In het ILG komen drie geldstromen
samen: 3,9 miljard euro van het Rijk, 2 miljard euro van de provincies en 2,7
miljard euro vanuit andere bronnen. Het geld is specifiek bedoeld voor
landelijke herinrichting en een gezamenlijke aanpak van natuur, landschap,
recreatie, landbouw, milieu en water.

Noord-Holland

Provincie Noord-Holland geeft aan dat nu projecten voor recreatiegebieden in
gevaar komen waar soms jarenlange voorbereiding aan vooraf is gegaan. Daarnaast
zijn voor sommige gebiedsprogramma’s al financiële verplichtingen aangegaan.

Reageer op dit artikel