nieuws

Groot onderhoud Schiphol slokt tonnen asfalt op

bouwbreed Premium

Het uitvoeren van (groot) onderhoud op luchthaven Schiphol gebeurt non-stop. Naast strakke werkschema’s en strenge veiligheidseisen vraagt dit werk een grote flexibiliteit en capaciteit. “Elke baan heeft zijn specifieke eisen.”

De combinatie Dura Vermeer/Imtech verrichtte de afgelopen vijf jaar al het
groot onderhoud op Schiphol. Floris Ackers, projectleider Groot Onderhoud bij
Dura Vermeer, is al jaren in de weer op Schiphol en kent het klappen van de
zweep. “We werken hier met strakke werkschema’s en een grote mate aan
flexibiliteit. Verandering van windrichting of een regenbui kan ertoe leiden dat
een planning moet worden herzien. De onverwachte aswolk uit IJsland dit jaar was
voor ons een enorme ‘meevaller’ omdat we toen vrijwel ongehinderd aan de slag
konden.” Dit jaar was de Buitenveldertbaan toe aan groot onderhoud, inclusief
twee taxibanen en een aantal 5 meter brede randwegen rondom de Kaagbaan. Het
werk begon in april en is nu afgerond. De Combinatie Dura Vermeer/Imtech voerde
het reguliere onderhoud uit op het grootste perceel van de luchthaven waarin
alle landings- en taxibanen zijn gelegen. KWS en Heijmans waren verantwoordelijk
voor het onderhoud van respectievelijk de vliegtuigopstelplaatsen en het
landzijdige deel (het luchthaventerrein buiten de hekken). Schiphol onderscheidt
zich vooral door zijn schaalgrootte, meent Ackers. “Alles is hier mega. Een
snelweg heeft een breedte van 3,5 meter. Een start/landingsbaan is ruim 75 meter
breed, oftewel twintig rijstroken naast elkaar. Daarbij heb je te maken met
strikte veiligheidseisen. Alle vervoersbewegingen en onderhoudswerkzaamheden
moeten nauwkeurig op elkaar worden afgestemd.”

Capaciteit

De renovatiewerkzaamheden maken deel uit van een meerjarig contract. Het
reguliere onderhoudswerk varieert van het maaien van bermen, herstel van
tegelwerk rond de baanputten, belijningen verscherpen, vervangen van
verlichting, reinigen van het riool tot het asfalteren van de banen. De
landingsbanen zijn eens in de zeven jaar toe aan een grotere opknapbeurt. Zo
onderging de Buitenveldertbaan het afgelopen voorjaar een groot onderhoudsbeurt
(zie kader). De 3450 meter lange en 45 meter brede baan was daardoor vier weken
buiten gebruik. Tijdens de volledige buitendienststelling werd ook een nieuw
technisch baanstation gerealiseerd. “Het bijzondere is dat dit elektrotechnisch
centrum niet een maar twee banen – de Buitenveldertbaan en de Oostbaan –
bestuurt. Aan de hand van de door Schiphol geformuleerde functionele eisen,
hebben wij het technische ontwerp gemaakt. Alleen al de engineering vergde een
jaar. De uitvoering zelf nam maar vier weken in beslag” licht projectleider
Marcel Engel van Imtech toe. Naast klein onderhoud aan de Polderbaan werd ook
rijbaan Delta onder handen genomen. Deze 1400 meter lange en 22,5 meter brede
taxibaan met zes afslagen naar de Zwanenburgbaan werd voorzien van nieuw asfalt.
De ingrijpende baanrenovatie omvatte het verwijderen van de 5 centimeter dikke
deklaag, waarna een 3 tot 5 centimeter hoge profileringslaag werd aangebracht.
Op de banen ligt nu polymeer gemodificeerd asfalt, een mengsel dat optimaal
bestand is tegen scheur en spoorvorming.

Relining

Ook de riolering is vervangen. Gekozen is hier voor relining. In de onder de
verharding gelegen betonnen leidingen met een diameter 1500 millimeter werd een
nieuwe glasvezelversterkte buis aangebracht van 1280 millimeter rond. De holle
ruimte tussen de buizen is opgevuld met schuimbeton die in drie lagen werd
aangebracht en waar steeds een etmaal tussen moet zitten. Een tijdrovende klus
die twaalf dagen in beslag nam. “Relining was de rode draad bij deze
baanrenovatie. Alle overige werkzaamheden zijn hier om heen gepland.”

Non-stop

Groot onderhoud aan een baan op Schiphol gebeurt non-stop. Rioleringswerk en
frezen gaat 24 uur per dag door. Het asfalteren gebeurt overdag. “Alleen al de
Deltabaan vergt 35.000 vierkante meter asfalt. Per dag brachten we circa 2000
ton asfalt aan. Dat gebeurde aan de hand van strakke tijdschema’s en in
ploegendiensten van 12 uur. In zo’n week zijn er dan 150 tot 200 mensen aan het
werk.” In totaal is op Schiphol dit jaar ruim 35.000 ton asfalt vernieuwd. “Zo’n
ingrijpende baanrenovatie vergt niet alleen flexibiliteit en capaciteit van ons
als hoofdaannemer, maar ook van onze onderaannemers. Logistiek gezien is het een
hele operatie. Elke ochtend waren we met Schiphol in overleg om alle
werkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen.” Bij rijbaan Delta zijn tevens
230 hallogeenarmaturen vervangen door led-verlichting met een vermogen van 45 in
plaats van 65 watt. Het betreft een pilot. Metingen moeten uitwijzen of deze
lampen qua verbruik, levensduur en uit onderhoudsoogpunt tot besparingen leidt.
Ook de nabij de Aalsmeerbaan gelegen rijbaan Bravo werd onder handen genomen.
Naast 7000 vierkante meter asfalt vernieuwde de bouwer tevens de verlichting en
verving hij de riolering met relining.

Zwerfvuil

Maar regulier onderhoud aan een van de landingsbanen is niet minder
ingrijpend weet Ackers uit ervaring. “Elke baan heeft zijn eigen specifieke
eisen. De 3,5 kilometer lange Zwanenburgbaan was gedurende de werkzaamheden
tijdelijk buiten bedrijf. In geval van nood moest de baan wel binnen 24 uur
volledig operationeel zijn. Voor de Polderbaan gold dat de landingsbaan vanaf 23
uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends weer beschikbaar moest zijn. “We moeten de
baan dan helemaal schoon opleveren om Foreign Object Damage (FOD), oftewel
schade door zwerfvuil te voorkomen. Dat geeft toch een extra druk.”

Projectgegevens

Reageer op dit artikel