nieuws

Extra schermen langs snelwegen moeten luchtkwaliteit binnen de perken houden

bouwbreed Premium

Stikstofdioxideconcentraties (NO2) langs drukke verkeerswegen zijn hoger dan tevoren is ingeschat. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die staatssecretaris Atsma (infrastructuur en milieu) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) moet zorgen voor
verbetering van de luchtkwaliteit. Echter, op veel locaties liggen de
concentraties nu net onder de grenswaarde. Dat betekent dat slechts een kleine
tegenvaller nodig is om het aantal overschrijdingen sterk te laten toenemen.
Reservemaatregelen zijn nu nodig. Langs de rijkswegen zijn 47,6 kilometer aan
extra NO2-knelpunten. Maar door alleen die plekken te berekenen waar mensen
kunnen komen, kan de dienst de knelpunten terugbrengen tot 4,4 kilometer. Extra
schermen moeten de luchtkwaliteit hier verbeteren. Ook wil Atsma vanaf oktober
2011 Euro VI-vrachtwagens stimuleren met een korting op het BMP. Binnen de
steden moet een verbetering van het verkeersmanagement en schonere bussen zorgen
voor schonere lucht.

Reageer op dit artikel