nieuws

Europarlementariërs helpen corporaties

bouwbreed

Vijf Europarlementariërs van de grote fracties willen ervoor zorgen dat corporaties hun woningen ook aan beter gesitueerden mogen slijten. Zij doen dit in een verklaring waarin ze steun zoeken.

De parlementariërs vinden de beperkingen die de Europese Commissie oplegt aan de sociale huursector te streng.
Volgens de Europese Commissie kan sociale woningbouw alleen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 33.000 euro per jaar.
Het Europarlement vindt die drempel te laag, omdat er te weinig betaalbare huisvesting beschikbaar is.
De drempel is neergelegd in een beschikking van de Europese Commissie. Die greep in na klachten van institutionele vastgoedbeleggers die vinden dat corporaties hen oneerlijke concurrentie aandoet. Bepaald is dat 90 procent van de sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan mensen met een inkomen tot maximaal 33.000 euro.
Minister Donner (binnenlandse zaken) zei daar veertien dagen geleden in de Tweede Kamer nog over dat die inkomensgrens 42 procent van de huishoudens in Nederland omvat.
De Europarlementariërs zijn het daar niet mee eens. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen leidt de opstelling van Brussel tot problemen voor de sociale huursector in Nederland. “Oneerlijke staatssteun moet worden aangepakt, maar in dit geval komen in Nederland 43.000 huishoudens per jaar in moeilijkheden. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Europees concurrentiebeleid.”

Bezwaarprocedures

Het is nu aan de vijf EP-leden om voor medio februari minstens de helft van de 735 leden van het Europarlement achter zich te krijgen. Als dat lukt, betekent dat het officiële standpunt van het parlement. Tegen de beschikking lopen overigens ook nog enkele bezwaarprocedures van corporaties.

Reageer op dit artikel