nieuws

Eerste indruk

bouwbreed Premium

Eerste indrukken worden snel opgedaan.

Binnen secondes. Desgevraagd blijken ze niet altijd juist, maar moeilijk bij
te stellen. Vaak wordt mensenkennis verward met gekoesterde eerste indrukken.
“Ik zag die man en ik had hem meteen door.” Probeer maar eens te ontkomen aan zo
een etiket, dat met grote kleefkracht is aangebracht. Zolang een bouwer niet
heeft gebouwd, kan een opdrachtgever niet oordelen over de kwaliteit van het
bouwen. Dus oordeelt die over wat wèl beoordeeld kan worden: hoe gaat men met
mij om. Van grote invloed op dat beeld is de opgedane eerste indruk. Het belang
van receptie en telefoon is dan ook enorm. Ooit was ik, uit nieuwsgierigheid,
gast op een bijeenkomst met als thema: hoe kom ik zo snel mogelijk van al mijn
klanten af. De zaal zat zorgelijk vol. Ik werd ingedeeld in een subgroep met de
opdracht zoveel mogelijk maatregelen te bedenken om het een telefoniste /
receptioniste onmogelijk te maken klantvriendelijk te zijn. Hilariteit alom.
Geef haar een pot drop. Geef haar een radio. Geef haar taken waardoor ze van
haar plaats af moet, waardoor ze haar eigenlijke werk niet meer goed kan doen.
Geef haar nooit door dat je bezoek verwacht. Of een belangrijk telefoongesprek.
Geeft haar nooit door dat je niet op je plaats bent. Enzovoort. Het werd steeds
stiller -dit deden we in feite allemaal. Het leek alsof we het deze collega’s
met opzet moeilijk maakten. Een harde bewustwording. Nog steeds zijn er bouwers
die het belang van eerste indrukken onderschatten. Die het belang van hen die
dergelijke indrukken kunnen managen onderschatten. Dat bepaalt mede de eerste
indruk die men van u heeft. In een tijd dat we opdrachtgevers af willen brengen
van het dwaalspoor der aanbestedingen. Ik kan me wel voorstellen dat men op
basis van opgedane eerste indrukken gaat aanbesteden.

Peter Reijers
De Bouwer & Partners

Reageer op dit artikel