nieuws

De wereld draait door ingenieurs

bouwbreed Premium

In de wereld om ons heen zien we de afhankelijkheid van techniek. Techniek redt levens. Techniek verplaatst ons. Techniek geeft ons comfort. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit wel techniek in. Techniek boeit en daagt mensen uit. De techniek is een belangrijke schakel in ons dagelijks bestaan. Het is dus van groot belang dat innovatie en creativiteit hier de ruimte krijgen.

Techniek is maar een middel. Het draait feitelijk om de verscholen denkkracht
en creatieve mens achter de techniek: de ingenieur. Hij of zij ontwerpt complexe
zaken en werkt aan technische oplossing en of innovatie. Saai? Integendeel. Een
goede ingenieur onderzoekt, analyseert, ontwerpt en adviseert. Organiseert
oplossingen voor veel soorten vraagstukken. Een goede ingenieur verbindt ook de
verschillende fasen in het (bouw)proces. En zo is de ingenieur een onmisbare
schakel in ons dagelijks functioneren en voor de kwaliteit van onze
leefomgeving. NLingenieurs breekt dan ook een lans voor diegenen die ingenieurs
de ruimte geven om vol passie, niet geremd in hun creativiteit, hun werk te
doen. Mensen die ruimte geven voor innovaties en het ingenieuze tijdens de
realisatie van een (bouw)project. Het is bekend dat vooraf investeren in het
denkwerk achteraf minder fouten en dus minder faalkosten oplevert. Op 18
november kunt u in Rotterdam de capaciteiten van de ingenieursbureaus aan den
lijve ondervinden, namelijk op het Ingenieursplein op de Betondag. Ikzelf zal in
het plenaire debat op de Betondag oproepen om gebruik te maken van hun kennis.
Er wordt in projecten nog te vaak bezuinigd aan het begin van het proces. Met
soms desastreuze gevolgen aan het eind: planningen die uitlopen en kosten die
overschreden worden. Daar kan nog veel aan verbeterd worden. Investeer vooraf in
denkwerk en laat de wereld draaien door ingenieurs.

Voorzitter NLingenieurs.

Reageer op dit artikel