nieuws

Corporaties krijgen nog rekening 2010

bouwbreed

Binnenkort valt bij de corporaties de Heffing Bijzondere Projectsteun op de mat. Dat heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting aangekondigd.

Weliswaar is in het regeerakkoord vastgelegd dat de Vogelaarheffing, zoals de
Bijzondere Projectsteun in de wandelgangen heet, wordt afgeschaft, maar hoe en
wanneer is nog niet duidelijk. Dat is de reden voor het Centraal Fonds om de
rekening voor de heffing 2010 toch nog de deur uit te doen. Daarnaast loopt er
nog een procedure tegen de heffing over 2008 en 2009 bij de rechtbank in
Utrecht. Een aantal corporaties heeft de heffing destijds aangevochten omdat die
in hun ogen onrechtmatig zou zijn. De rechtbank doet daar waarschijnlijk begin
december uitspraak over.

Omdat het Centraal Fonds ook wel inziet dat nu nog meer corporaties de
heffing zullen gaan aanvechten, adviseert het de corporaties om pro forma een
bezwaarschrift in te dienen. Zij krijgen vervolgens de tijd om hun bezwaren te
onderbouwen tot zes weken na de finale uitspraak van de rechter in de zaken over
2008 en 2009. Dat kan nog wel even duren. Weliswaar zal over ongeveer een maand
de Utrechtse rechter uitspraak doen, maar een hoger beroep is niet uit te
sluiten. Daarna is zelfs nog cassatie mogelijk. Het Centraal Fonds zegt verder
toe de betaalde heffing over 2010 terug te betalen als de definitieve uitkomst
van de rechterlijke procedure is dat de heffingen over 2008 en 2009 onrechtmatig
zijn. Ook corporaties die geen bezwaar en beroep hebben aangetekend, krijgen dan
het geld terug.

Mocht de rechter besluiten dat de heffing over 2008 niet had gemogen maar die
over 2009 wel, dan wordt de heffing over 2009 en 2010 niet terugbetaald, laat
het fonds weten. De Vogelaarheffing is niet alleen corporaties een doorn in het
oog, maar ook veel bestuurders van provincies en gemeenten, vooral in de
krimpregio’s. Die zien enorme investeringen op zich afkomen om de woningvoorraad
te herstructureren en aan te passen aan een kleinere bevolking. Doordat de
‘krimpcorporaties’ moeten bijdragen aan de corporaties in steden met
Vogelaarwijken, is dat geld echter niet meer beschikbaar. Ook stedelijke
bestuurders die probleemwijken hebben die geen Vogelaarwijk zijn, willen graag
af van de heffing.

Reageer op dit artikel