nieuws

CO2 prestatieladder, what’s next?

bouwbreed

In De Fabrique te Maarssen zijn op 28 oktober jl. ruim 250 Young Professionals van de organiserende jongerenverenigingen van Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer en VolkerWessels en hun leveranciers met elkaar in gesprek gegaan over het inzetten van ketensamenwerking voor verduurzaming.

Op initiatief van De NieuwBouw zijn deze vier aannemers bij elkaar gekomen om
dit onderwerp met elkaar hoger op de agenda te plaatsen. Als nieuwe generatie in
de bouwsector staan we voor de uitdaging om samenwerking in de keten succesvol
vorm te geven. Alleen door samenwerking kan een duurzame keten worden
georganiseerd die voldoet aan de hoge verwachtingen van de maatschappij, de
eigen organisaties en publieke- en private opdrachtgevers. In parallelsessies
zijn verschillende thema’s besproken: Duurzaam innoveren, Best practises,
Samenwerken en CO2 prestatieladder, what’s next?

Prorail en Bouwend Nederland

De aftrap van de sessie CO2 Prestatieladder, what’s next?! werd verzorgd door
Johan van Dalen (Prorail) en Marieke Duineveld (Bouwend Nederland). Zij deden
hun visie over de CO2 prestatieladder uit de doeken om vervolgens met Young
Professionals in dialoog te gaan.

Rekeninstrument

Na de introductie van LEED in de Verenigde Staten volgen al snel Nederlandse
rekeninstrumenten om duurzaamheid in de bouwsector te meten. Zo wordt door
ProRail de CO2 prestatieladder geïntroduceerd. Met de CO2 prestatieladder wordt
duurzaamheid een essentieel onderdeel van aanbestedingen, doordat een fictief
voordeel op de inschrijvingsprijs te behalen is voor de bouwonderneming. Alle
instrumenten zijn bedoeld als aanjager van verduurzaming en trachten de mate van
duurzaamheid van een project te meten. Om projecten te verwerven dient een
bouwonderneming niet alleen te weten wat het instrument inhoudt om inzicht te
krijgen in de duurzaamheid van het project, product of organisatie maar zij moet
ook weten hoe te scoren op deze instrumenten. De eerste stappen met
verschillende meetinstrumenten zijn gezet, maar what’s next?!

Integraal

Het onderwerp verduurzaming is vanuit het perspectief van ketenintegratie
benaderd. Het doorzetten van CO2 reductiedoelstellingen naar toeleveranciers was
dan ook een veel besproken onderwerp. Samenwerking in de keten, zowel
horizontaal als verticaal, en inzetten op duurzaamheid zal zorgen voor
continuïteit en onderscheidend vermogen. Momenteel lijkt het “stempel” voor een
criterium op de CO2 prestatieladder een doel op zich. De focus op het afvinken
gaat ten koste van structurele verduurzaming. De intrinsieke motivatie mist
vaak. En juist daarmee valt, volgens de nieuwe generatie, échte verduurzaming te
bereiken.

Wordt de ladder uitgeschoven of breder? Momenteel wordt duurzaamheid beloond
in de gunningsfase, maar moeten we ook niet beloond worden voor de
daadwerkelijke duurzame prestaties bij het uitvoeren van werken of zelfs nog
verder; van realisatie naar exploitatie. Ook zouden oplossingen voor
duurzaamheid bij het aanbesteden breder bekeken moeten worden dan alleen CO2.

Motivatie

En hoe zorgen we met elkaar dat de prestatieladders zorgen voor een eigen
intrinsieke motivatie voor verduurzaming? Als bij alle betrokkenen het zoeken
naar de meest duurzame oplossing vanuit een eigen intrinsieke motivatie gebeurt.
Pas dan is de duurzaamheidsbezieling bereikt en zijn prestatieladders écht een
succes.

Paneldiscussie

Verschillende stellingen zijn voorgelegd aan de CEO’s van de organiserende
bedrijven. Op de stelling ‘De CO2 prestatieladder is zó 2010’ werd gereageerd
dat de CO2 prestatieladder geleid heeft tot een impuls in denken en doen rondom
verduurzaming. En dat dit de basis biedt voor uitbreiding de komende jaren. Ook
werd genoemd dat de financiële prikkel stimuleert en nodig is voor succesvolle
verduurzaming. Waar de nieuwe generatie op reageert dat een financiële incentive
niet nodig zou moeten zijn, dat we toe moeten naar duurzaamheidsbezieling. Want
zonder duurzaamheid bestaan we niet meer over een aantal jaar. De CEO’s geven
toe dat het nodig is om de voorsprong te behouden, voor het onderscheidend
vermogen. Maar voorlopig vooral gedreven door de economische voordelen die het
biedt. Echter is het ze ook duidelijk dat volgende generaties niet meer willen
werken bij of zakendoen met organisaties die geen duurzaamheidsbezieling
hebben?!

Marieke Kodde en Jeroen Nagel

De gegeven
presentaties en resultaten van dit symposium zijn te vinden op
http://www.peperduurzaam.nl/symposium/

Reageer op dit artikel