nieuws

‘CE-merk verplicht voor geotextiel in groendak’

bouwbreed Premium

Geotextielen en aan geotextielen verwante producten moeten van een CE-markering worden voorzien. Als ze onderdeel uitmaken van een systeem is ook een CE-markering van dat systeem verplicht. Er moet dan wel een geharmoniseerde Europese norm voor het systeem bestaan.

Dat zegt Europees topambtenaar Vicente Leoz Argüelles van het
directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie.
Volgens Stephan Droog van Nophadrain komt hiermee een eind aan een
meningsverschil tussen zijn bedrijf en concurrenten zoals Zinco en Optigrün en
de VROM-Inspectie. Nophadrain produceert geotextielen en verwante producten.
“Wij brengen producten los op de markt en we verkopen complete systemen”, aldus
Droog. “Als je een groendaksysteem verkoopt, hoef je het systeem niet van een
CE-markering te voorzien”, stelt Droog. Voor groendaksystemen bestaat geen
geharmoniseerde Europese norm (hEN). Een fabrikant kan dan een Europese
Technische Goedkeuring (ETG) aanvragen en vervolgens een CE-markering
aanbrengen, maar het hoeft niet. “Onderdelen van een groendaksysteem die ook los
worden verkocht, moeten wel van een CE-markering worden voorzien, want zij
vallen onder de hEN 13252”, legt Droog uit. De VROM-Inspectie heeft dwangsommen
tegen Zinco en Optigrün geëist, omdat zij geospacers zonder CE-markering
leverden. Later heeft de inspectie de dwangsommen laten vallen. Daar heeft
Nophadrain bezwaar tegen gemaakt.

Handhaven

Het steekt Droog dat hij zijn productie heeft moeten aanpassen om aan de
eisen van de CE-markering te voldoen, terwijl concurrenten dat niet hebben
gedaan. “De aanpassing aan de fabriek kostte zo’n 150.000 euro. Daar komen de
kosten van de jaarlijkse controle nog bij”, aldus Droog. Hij vindt dat de
VROM-Inspectie de verplichte CE-markering van geotextielen en aanverwante
producten moet handhaven. Hij vindt dat de uitspraken van Leoz Argüelles ertoe
moeten leiden dat zijn concurrenten hun geotextielen en geospacers ook van
CE-markering moeten voorzien, ook als ze in groendaken worden toegepast. De
rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de beroepszaak van Nophadrain tegen
VROM. In een reactie laat Zinco weten absoluut geen bezwaren te hebben tegen een
CE-markering, mits het gaat om een geharmoniseerde technische specificatie en
direct van toepassing is op het product en de bijbehorende materialen. “Maar er
bestaat geen toetsbaar, transparant en zinvol beeld dat de kwaliteit en
verwachte levensduur van de producten en materialen voor een complete daktuin
vastlegt”, stelt Peter Koop, accountmanager Nederland bij Zinco Benelux. “Wij
pleiten al jaren voor normen voor daktuinsystemen.” Zinco heeft een ETG
aangevraagd. Die is in behandeling.

Kort geding

Volgens Koop heeft Nophadrain in 2007 via een kort geding geprobeerd de
handel in Zinco groendaksystemen stil te leggen. De minister heeft de dwangsom,
die toen aan Zinco is opgelegd, ingetrokken omdat onduidelijkheid bestond over
de norm, toepassing ervan en de verplichting om een CE-markering aan te brengen.
“Het bevreemdt ons dat in het interview met Vicente Leoz Argüelles andere
opvattingen staan dan de opvattingen van de Europese Unie van een jaar geleden”,
aldus Koop. Hij vindt het niet verstandig dat Nophadrain inhoudelijk op het
oordeel van de rechter vooruitloopt. De VROM-Inspectie heeft geen behoefte om te
reageren, meldt de voorlichter.

Reageer op dit artikel