nieuws

Bosatlas Nederland Waterland akelig actueel

bouwbreed Premium

De Bosatlas van Nederland Waterland is akelig actueel en loopt soms zelfs op de zaken vooruit. De zandmotor, de Museumparkgarage met waterberging, en de laatste boringen naar aardwarmte staan er allemaal in.

De Bosatlas, een instituut voor iedereen die ooit op school zat, verbreedt de laatste jaren zijn horizon. Het zakelijke schoolse karakter van de uitgaven is wat losgelaten en er zijn fraaie atlassen gemaakt voor consumenten én voor specifieke doelgroepen van vakspecialisten. Na de Bosatlas van de ondergrond verscheen deze week een atlas gewijd aan Nederland Waterland. Uiteraard met een voorwoord van prins Willem Alexander.
Bureau Lijn43 dat voor voor uitgeverij Noordhoff de Nederlandse waterwereld afstruinde, verzekerde zich van de medewerking van tientallen ingenieursbureaus, onderzoeksinstellingen, waterschappen en bedrijven met kennis van water. Zij zorgden ervoor dat hun jongste inzichten en plannen in het boekwerk terechtkwamen. Voor een atlas is de Bosatlas van Nederland Waterland hyperactueel.
Zo zijn er aanschouwelijke kaartjes opgenomen van de zandmotor, het experiment om in plaats van jaarlijkse zandsuppleties in een keer 20 miljoen kuub zand aan te brengen bij Kijkduin. Wind en water moeten ervoor zorgen dat het zand zich in de jaren daarna over de kust van Zuid-Holland verspreidt en haar zo beschermt tegen het water. Ook is een schema opgenomen van het waterplein, een eigenzinnig idee waarmee Rotterdam in de toekomst tijdelijk wateroverlast in de bebouwde omgeving hoopt op te vangen. Ook de plannen van de commissie Veerman kregen een pagina, evenals de mogelijkheden om grondwater te benutten voor energiewinning, door middel van warmte-koudeopslag of winning van geothermische energie.
In acht hoofdstukken verspreid over ruim honderd pagina’s passeert alles de revue wat Nederland met water heeft. Dat is nogal wat. Het duidelijkste bewijs is natuurlijk het feit dat van de negen Nederlandse objecten op de Unesco werelderfgoedlijst, alleen het Rietveldhuis in Utrecht niets te maken heeft met water.
Verder zijn het gemalen, polders, molengangen en waterlinies die Nederland wereldwijd op de kaart zetten. Ze zijn stuk voor stuk afgebeeld in de kloeke atlas.

Reageer op dit artikel