nieuws

Bezuiniging treft vooral bouw

bouwbreed

De bouw is het grootste slachtoffer van de gemeentelijke bezuinigingen. Gemeenten geven vooral minder uit aan volkshuisvesting, stadsvernieuwing en wegen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Groningen. Het Centrum voor
Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de universiteit
becijferde dat gemeenten komend jaar 18 procent minder uitgeven aan
volkshuisvesting en stadsvernieuwing. In 2012 loopt dat percentage zelfs op tot
27. Daarmee is dit het beleidsterrein waar de lagere overheden het meest op
bezuinigen. Als tweede op de lijst staan wegen en openbare ruimte. Daar halen
gemeenten volgend jaar 16 procent weg en in 2012 nog eens 8 procent. Wat deze
post betreft wijzen gemeenten erop dat 2010 een duur jaar is geweest vanwege de
strenge winter. Voor de komende twee jaar zijn ze bij de begroting uitgegaan van
een ‘normaal’ onderhoudsniveau.

Grote onzekerheden

Groenvoorziening wordt ook getroffen door bezuinigen van 9 en 10 procent de
komende twee jaar. De onderzoekers van het Coelo plaatsen hierbij wel de
kanttekening dat gemeenten kampen met grote onzekerheden, waardoor uiteindelijk
nog bijstellingen zullen plaatsvinden. Zo bevat het regeerakkoord nog veel
onduidelijkheden die pas later zullen worden ingevuld. De recessie zorgt
daarnaast voor tegenvallende en soms zelfs negatieve grondexploitaties. De vier
grote steden worden het hardst getroffen en zien daarom ook hun uitgaven in de
bouw teruglopen. Rotterdam weet nog een kleine verhoging in 2011 te
bewerkstelligen, maar in 2012 dalen ook daar de uitgaven. In Den Haag lijkt het
helemaal hard te gaan. Volgens de gemeente is dat echter volledig te wijten aan
de crisis op de woningmarkt en niet het gevolg van de bezuinigingen.

Reageer op dit artikel