nieuws

Armlastige overheden maken ingenieurs Grontmij alert

bouwbreed Premium

Grontmij zet zich schrap om de bezuinigingen van overheden op te vangen. Vooral de bestuurders in in Groot-Brittannië en Nederland beloven minder scheutig met opdrachten te worden.

“Nu de overheden hun bezuinigingsplannen gaan doorvoeren, verwachten wij dat
de marktomstandigheden moeilijk blijven”, zegt bestuursvoorzitter Sylvo Thijsen
van het ingenieursbureau. “We zullen de vraagontwikkeling nauwkeurig volgen en
waar nodig actie ondernemen. Onze opdrachtgevers uit de publieke sector zullen
waarschijnlijk enige tijd nodig hebben om te herstellen van de gevolgen van het
veranderde economische klimaat.”

Herstructureringen

In binnen- en buitenland kortte
Gront­mij
sedert januari stevig op de personele bezetting. Bezuinigd werd zowel op de
vaste bezetting als de flexibele schil. Het ingrijpen raakte vooral de bedrijven
in Denemarken en Nederland. De kosten voor de herstructureringen zijn dit jaar
opgelopen tot 5,2 miljoen euro. Door de overname van het Franse bedrijf Ginger
groeide Grontmij uit tot een onderneming met 11.000 medewerkers.

Besparingen

Het ingenieursbureau zette in de eerste negen maanden van het jaar een omzet
neer van 627 miljoen euro. Het bedrag overstijgt de oogst in de vergelijkbare
periode van vorig jaar met 4 procent. De netto bedrijfsopbrengsten stegen met 6
procent tot 504 miljoen euro. De netto schuldpositie verdubbelde tot 215 miljoen
euro. Thijsen is voorzichtig met zijn verwachtingen voor het jaar 2011. Dankzij
besparingen zullen in het vierde kwartaal de resultaten verbeteren. De winst
voor belastingen zal uitkomen op 43 tot 46 miljoen euro.

Reageer op dit artikel