nieuws

AFNL achter noodkreet over houdbaarheid bbl

bouwbreed

Voorzitter Henk Klein Poelhuis van Aannemers Federatie Nederland (AFNL) sluit zich aan bij de kritiek van directeur Geert Robben van Born Bouwopleidingsbedrijf in Nijmegen dat de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de bouw in zijn huidige opzet onhoudbaar is. “Wij onderschrijven die grotendeels”, zo formuleert hij.

Volgens de werkgeversvoorman zorgt de veranderende leeftijdsopbouw van de leerlingenpopulatie voor een nieuwe situatie: “Hoe ouder de leerling, hoe hoger het loon.”
Aan de leeftijdsafhankelijke betaling moet volgens Klein Poelhuis iets gebeuren. “Ze kunnen allemaal niets als ze beginnen. Je ontkomt er niet aan voor de betaling één lijn te trekken.”

Instromers

Hij voorziet dat het aantal instromers vanuit de vmbo’s verder afneemt. Daarom moet de vijver waarin de sector vist groter worden. Mensen met een afgebroken andere opleiding, zij-instromers en tweedekanszoekers kunnen waardevolle krachten worden voor de bouw, is de overtuiging van Klein Poelhuis. Een probleem blijkt alleen dat zij door hun leeftijd duurder zijn dan traditionele instromers. Het bbl-salaris, 1,8 maal het minimum(jeugd)loon, kan volgens hem goed uit voor zestien- tot negentienjarigen. “De ene dag die ze op school zitten, is verder te betalen uit de compensatiegelden.” Als de leerlingen ouder zijn, lopen de cao-lonen flink op “en zijn de compensatiegelden ook niet meer toereikend voor de betaalde schooldag”.

Vakmanschap

Hij onderstreept dat de productiviteit van leerlingen sterk verschilt per vak. “Of bijvoorbeeld een volleerd timmerman of een leerling spijkers aantikt, maakt weinig uit. Tegelzetten of metselen is een heel ander verhaal. Daarbij zijn weinig handlangerswerkzaamheden te doen. Het ene beroep heeft nu eenmaal een hoger aandeel vakmanschap dan het andere.”
Gelukkig, meent Klein Poelhuis, zijn bedrijven én leerlingen bereid voor een goede opleiding over de brug te komen. Onderzoek toont, onderbouwt hij zijn stelling, aan dat leerlingen die voor de bouw kiezen dat niet alleen doen voor het salaris.
“De bouw is qua betaling een uitzondering. Andere opleidingen, die het minimumloon bieden of alleen een stagevergoeding, kunnen toch ook aan leerlingen komen.”

Reageer op dit artikel