nieuws

Aangescherpte epc-norm voorlopig bepaald met oude rekenmethodiek

bouwbreed Premium

De aangescherpte energieprestatiecoëfficiënt (epc) van 0,6 gaat gewoon in per 1 januari. Wel zal ze voorlopig volgens de oude rekenmethode worden berekend.

De commotie in de bouw over de invoering van de nieuwe epc terwijl de nieuwe
berekeningsmethodiek energieprestatie gebouwen er nog niet is, lijkt hiermee
voorbij. De partijen in het Lente-akkoord, Aedes, Bouwend Nederland, Neprom en
NVB, hebben laten weten de afspraken uit het akkoord na te blijven komen. Dit
akkoord uit 2008 voorzag in een verlaging van de epc naar 0,6. Op verzoek van de
partijen gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken wel kijken of het
energielabel voor nieuwbouwwoningen versneld kan worden ingevoerd zonder de
lastenverhoging voor de bouw. Dit label kan helpen de verkoop van nieuwe
woningen te stimuleren. Een nieuwbouwwoning met een gecontroleerde epc van 0,6
krijgt dan een A++-label.

Effecten

De vraag is of verlaging van de epc ook de effecten heeft die men ervan
verwacht. Uit eerder onderzoek naar de effecten van de epc van 1 naar 0,8 door
ECN en RIGO blijkt het effect in de praktijk aanzienlijk lager te zijn dan
verwacht. In de parktijk blijkt de besparing tussen de 1 en 15 procent te
liggen. Dat is lager dan de theoretisch verwachte 20 procent. Eerder twijfelden
bouwpartijen en toezichthouders al unaniem aan de relatie tussen de epc en het
daadwerkelijke energieverbruik. Bewoners hebben daarnaast veel klachten over het
ventilatiesysteem in nieuwe woningen zoals geluidhinder. Een groot deel van de
gezondheidsklachten hangen samen met de aanwezigheid van gebalanceerde
ventilatie.

Reageer op dit artikel