nieuws

Zuiderzeeland pakt alle sloten Flevoland aan

bouwbreed Premium

Waterschap Zuiderzeeland wil alle sloten in het beheergebied Flevoland herprofileren

Dit is nodig om het gehele watersysteem goed te laten functioneren en wateroverlast te voorkomen. Inmiddels is het waterschap in vier gebieden begonnen met een pilotproject, waarbij de watergangen worden ingemeten. De vier gebieden vormen een afspiegeling van het beheergebied. Het proefproject met leiden tot optimalisatie van de werkwijze van het waterschap. De betreffende watergangen zijn aangelegd voor de afvoer van overtollig oppervlaktewater. Om deze afvoer optimaal te houden, moeten alle gangen met een waterhuishoudkundige functie breed en diep genoeg zijn.

Reageer op dit artikel