nieuws

Woonwijk in dal Emmen kampt met wateroverlast

bouwbreed Premium

Al sinds 2006 kampen 175 bewoners van een Emmense nieuwbouwwijk met vochtige muren, kruipruimtes en maaiveld nadat het flink heeft geregend. Na verschijning van een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman gaat de gemeente een plan van aanpak maken.

De bewoners van de wijk Stroomdal zijn ervan overtuigd dat de ondoordringbare
leemlaag waarop de woningen vier jaar geleden zijn gebouwd, de boosdoener is. De
omvang en type schade is nog onduidelijk. Een grootschalig technisch onderzoek
is tot dusver uitgebleven. De gemeente en het waterschap Velt en Vecht hebben
elkaar jarenlang de bal toegespeeld. De gemeente Emmen schoof de
verantwoordelijkheid af naar het waterschap Velt en Vecht dat de ontwatering van
de wijk beter moest regelen, het waterschap stelde dat de gemeente het
bestemmingsplan had vastgesteld en een wettelijke zorgplicht had voor het
waterbeheer. De locatie van de wijk is omstreden. De woningen staan in een dal
bij het Schoonebeekerdiep. Voorafgaand aan het ontwerp adviseerde het waterschap
al dat de laaggelegen locatie niet geschikt was voor woningbouw. “Toen heeft de
gemeente de grond laten ophogen met zand. Dat was voor ons afdoende”, zegt een
woordvoerder van het waterschap. De dijkgraaf ontkent in een schriftelijke
verklaring dat wateroverlast zou ontstaan als gevolg van de lage ligging van de
locatie. Tachtig procent van het hemelwater komt vanuit Duitsland, 20 procent
stroomt via de Hondsrug het dal in waar de woningen staan. Het grondwater blijft
op de leemlaag staan en sijpelt door naar de ruimten onder de woningen. Volgens
de bewoners blijven ze alleen in de zomer gevrijwaard van het wassende water.

Drainage

De drainage van de hogergelegen hoofdweg in de wijk bleek geen soelaas te
bieden. Het voorstel van de bewoners om een kademuur aan te leggen rondom de
ringweg kreeg geen bijval van het waterschap. De bewoners willen meewerken aan
een waterberging tussen Schoonebeekerdiep en de woonwijk om het overtollige
water weg te pompen naar de vijver. Volgens de woordvoerder van het waterschap
staat dit plan los van het probleem van de wateroverlast. De gemeente Emmen
houdt zich op de vlakte. Ze erkent de klachten van de bewonersvereniging
Landelijk Stroomdal niet goed te hebben opgepakt, nadat de Ombudsman de gemeente
onbehoorlijk bestuur heeft verweten. De gemeente weet echter nog altijd niet hoe
omvangrijk het probleem is en hoe de overlast moet worden aangepakt. De gemeente
zegt nu serieus met de problematiek aan de slag te gaan.

Reageer op dit artikel