nieuws

‘Wij hebben iets met de bouw’

bouwbreed Premium

‘Wij hebben iets met de bouw’

De elf spelers van de ploeg van Mark Rutte zijn bekend. Er zitten misschien te weinig vrouwen tussen, maar over het spelniveau zijn de meesten best te spreken. Ervaring genoeg, er wordt gelachen, ze popelen om te beginnen. Maar wat kan de bouw ermee?

Als het kabinet een bouwteam is, dan heet de project-directeur Mark
Rutte
. De 43-jarige Hagenaar, graag rondrijdend in een Saab, denkt,
praat en handelt praktisch. Het zal bouwers als muziek in de oren klinken. Als
het aan Rutte ligt bestaat het Bouwbesluit over enkele jaren niet meer. In 2006
stelde hij al voor de ‘ingewikkelde’ bouwregels op te laten gaan, in de Algemene
Wet Bestuursrecht. Rutte, wiens naam in Amsterdam ook aan een een bouwbedrijf
verbonden is, is al langer voorstander van gestapelde wegen, superwegen én een
Schiphol op zee. Ambities genoeg dus, maar zijn ze te verwezenlijken? ‘Dromen’
van bestuurders zijn nogal eens wild en blind. Bouwprojecten pakken dan ‘een
tikkeltje’ duurder uit of ze vertragen door regels of vergissingen in
aanbestedingsprocedures.

Maxime Verhagen, vice-premier, maar bovenal minister van én
Economische Zaken én Landbouw én Innovatie, moet daar een stokje voor steken.
Spannend zal vooral de behandeling van de Aanbestedingswet worden. Volgens
deskundigen niet echt een staaltje van innovativiteit. De 54-jarige
Maastrichtenaar zal er nog zijn handen vol aan hebben. Laat we het erop houden
dat Maxime voor hetere vuren heeft gestaan. Tegen kerncentrales heeft hij in elk
geval niets. De Limburger wil zorgen voor snelle vergunningverlening.

Met de centenverdeler van dit bouwkabinet, Jan Kees de Jager
maakte de sector afgelopen zomer al aangenaam kennis toen hij het tijdelijk
btw-tarief voor renovatiewerk naar 6 procent verlaagde. Toen was de 41-jarige
minister van Financiën uit Kapelle nog demissionair. Nu mag hij zich echt
bewindspersoon van Financiën noemen. Of De Jager zich bij aannemers de komende
jaren nog veel populairder kan maken, is sterk de vraag. Geld over heeft hij
niet.

Gerd Leers heeft als minister van Immigratie en Asiel
natuurlijk niets te maken met bouwers. Of het moet de bouw zijn van
detentiecentra dat nooit zonder slag of stoot lijkt te gaan. Relaties tussen
planoloog Leers en huizenmakers zijn er zeker wel te leggen. Zo adviseerde de
59-jarige oud-burgemeester van Maastricht tussen 1997 en 1999 bouwbedrijf Van
Schijndel. Met de vakantievilla-affaire in Bulgarije heeft hij de andere kant
van de ontwikkelmedaille ook gezien. Leers was – niet geheel onbelangrijk – ook
nog voorzitter van de Regie-raad bouw van de regio Limburg. Elco Brinkman zei
het al.

Ivo Opstelten kent als oud-Burgemeester van Rotterdam de
problemen in de bouw echt wel. De 66-jarige minister van Veiligheid en Justitie,
motor van de Olympische Spelen in 2028, heeft kaas gegeten van de
energieprestaties van gebouwen, een thema dat door uitstel van de nieuwe norm
weer helemaal op de politieke agenda staat. Opstelten was programmamanager
Energie in de Gebouwde Omgeving bij het Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN).

De Utrechtse Edith Schippers (46) zal als nieuwe minister
van Volksgezondheid ziekenhuizen gaan bouwen. Als voormalig secretaris
Ruimtelijke Ordening bij VNO-NCW, weet ook zij wat een bouwplan is. Bij de
werkgeversorganisatie hield ze zich bezig met de Vijfde nota ruimtelijke
ordening, water, bedrijventerreinen, ontwikkelingsplanologie, Vogel- en
Habitatrichtlijn, bouwproductie en bouwgrondstoffenwinning.

Schooltje bouwen? Marja van Bijsterveldt (49, Rotterdam)
gaat Onderwijs doen. Ook zij heeft zo haar bouwrelaties. Ze was Commissaris bij
woningbouwvereniging “Groene stad Almere”. Saillant detail: ze is ook
beschermvrouwe van de Midden-Delflandvereniging. Het binnenklimaat van scholen
baart haar zorgen. Begin dit jaar maakte ze daar nog bijna 50 miljoen euro voor
vrij.

De in Zwitserland geboren Uri Rosenthal (65) wordt de nieuwe
minister van Buitenlandse Zaken. Voor zover wij konden nagaan, heeft hij geen
band met de bouwsector. Of toch wel: hij bekleedde een nevenfunctie bij de
Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing.

Melanie Schultz van Haegen

Als we Schultz (40) confronteren met de kritiek van Elco
Brinkman op haar halve bouwministerie, blijft ze kalm. “Of wonen niet beter af
was in mijn portefeuille. En natuur? Voor elke knip kun je iets zeggen.” Voor de
bouw uit de crisis is, moet er nog veel gebeuren, oordeelt Schultz, tot drie
dagen terug lid van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam. “Met de infra
gaat het wel. De woningbouw blijft kelderen. Gelukkig is de
hypotheekrentediscussie achter de rug.” De oud-staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat is al met al blij terug te zijn op het oude honk. Eurlings opvolgen
is niet makkelijk beseft ze. “Camiel heeft in het begin een superstart gemaakt.”

Henk Kamp

“Of ik wat met aannemers heb? Natuurlijk. De Nederlandse bouw levert
dagelijks een topprestatie. Dat kun je zeggen als je in veel landen van de
wereld bent geweest”, aldus Henk Kamp (58), oud-minister van
VROM. In het kabinet Rutte houdt hij zich bezig met Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ongevallen op de bouwplaats terugdringen zal best lastig te
worden, ziet hij in. “Maar er gaat ook al heel veel goed. Of ik nog iets kan
doen met zware beroepen bij de AOW-verhoging weet ik niet. Daar moet ik me nog
in verdiepen. Bovenal zal ik me hard maken ook arbeidsongeschikten weer aan het
werk te helpen.”

Piet Hein Donner

“De bouw is een belangrijke sector in onze economie”, reageert good old
Piet-Hein Donner. “Het is goed dat het Bouwbesluit en Wonen
verhuizen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik meen me te herinneren
dat dat vroeger ook zo was.” De Amsterdammer (61) begrijpt dat hoogleraren en
bouwers het jammer en onbegrijpelijk vinden dat volkshuisvesting niet opging in
het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Maar je kunt wonen ook als
een maatschappelijke taak zien.” Of de doorgewinterde bewindsman nog speciale
(familie)relaties heeft met bouwbedrijven. “Nee, maar we wonen allemaal.”

Hans Hillen

Een minister van Defensie heeft weinig met bouwen te maken. Het omstreden
idee om huurders het kooprecht te geven kwam echter uit de koker van Hagenaar
Hans Hillen (58). Onuitvoerbaar zeggen corporaties. Hillen: “U
heeft niet met corporaties gesproken, maar met Aedes (koepelvereniging, red). Er
zijn best partijen die dat plan zien zitten en er al mee werken, omdat het
corporaties en huurders iets oplevert. Het is ook niet zo dat het kabinet met
regels moet komen. Het kan ook vrijwillig. Maar let wel. Ik zeg dit als burger.
Als minister van Defensie ga ik hier niet over.”

Reageer op dit artikel