nieuws

Waterschap onderzoekt boezemkades Schermer

bouwbreed

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat ruim 30 kilometer boezemkades in de gemeente Schermer onderzoeken

Daarbij gaat het vooral om de bodemgesteldheid waarvoor grondonderzoek wordt gedaan. De bodemopbouw, zoals de aanwezigheid van veen, is van grote invloed op de stabiliteit van de kaden. Dit geldt zeker bij extreme neerslag en bij extreme droogte. De resultaten kunnen aanleiding zijn tot versterkingswerkzaamheden.

Reageer op dit artikel