nieuws

Wabo bevat misser

bouwbreed

Het is mogelijk een omgevingsvergunning te krijgen zonder een natuuronderzoek uit te voeren. Dat is in strijd met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet, zeggen twee adviseurs van Tauw.

“Het probleem zit in het feit dat natuuronderzoek geen indieningsvereiste is
voor een omgevingsvergunning zoals die is geregeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). De Flora- en faunawet verplicht de aanvrager tot het
aanvragen van een ontheffing wanneer een project tot schade aan beschermde
soorten kan leiden. De Natuurbeschermingswet gaat nog verder, die verplicht een
vergunning als sprake is van schade aan een Natura 2000-gebied”, menen Niels
Jeurink, senior adviseur Ecologie van
Tauw en Anita Jolink, adviseur
omgevingsrecht van Purpleblue, de juridische en financiële adviespoot van Tauw.

Extra kosten

“Omdat een natuuronderzoek geen vereiste is voor een omgevingsvergunning, kan
het voorkomen dat de vergunning wordt verstrekt zonder dat onderzoek is gedaan
naar de gevolgen voor de natuur. Een handhaver of rechter kan de aanvrager later
echter alsnog verplichten een natuuronderzoek uit te voeren. Dat levert dan
vertraging en extra kosten op”, aldus de adviseurs.

Reageer op dit artikel