nieuws

‘Veiligheid is een repeterend thema’

bouwbreed Premium

Het alarmerende ongeval in Rotterdam toonde aan dat de bouwsector ondanks tal van veiligheidsvoorschriften niet van risico’s is gevrijwaard. “Dit incident benadrukt nog eens het grote belang om met z’n allen te werken aan nog veiliger arbeidsomstandigheden”, meent Arbouw-directeur Jan Warning. Veiligheid is in zijn agenda een repeterend thema.

“Arbouw is door werkgevers en werknemers opgericht om de bedrijfstak veiliger
en gezonder te maken. Een van de dingen die we doen is kennis en inzichten
verzamelen waar de bouw profijt van kan hebben. Afhankelijk van de uitkomst van
de periodieke bestuursvergadering, staat mijn agenda deze week in het teken van
thema’s waar we komend jaar veel aandacht aan besteden: bewustwording,
ongevallenregistratie en nieuwe inzichten vastleggen. De overheid is in
EU-verband een campagne gestart om het aantal ongevallen op bouwplaatsen te
verminderen. Wij werken in dit verband samen met het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Met het managementteam bespreek ik maandag de
mogelijke introductie van een veiligheidsindex op iedere bouwplaats. Dat is een
checklist waarmee een medewerker eenmaal per week het werk naloopt. In
Scandinavië blijkt dit een effectief middel om ongevallen te voorkomen. Veel
ongevallen komen voort uit bedrijfsblindheid. Zo’n checklist houdt het personeel
scherp. Ander overlegonderwerp wordt mogelijk de storybuilder. Dat kan een goed
instrument zijn om de ongevallenregistratie te verbeteren. Dat wil zeggen dat
het verhaal achter het ongeval gedetailleerd wordt opgeschreven om er lering van
te trekken. Zo’n methode willen we ontwikkelen in overleg met het ministerie. Op
de agenda staat verder het A-blad rolsteigers. Het zou goed zijn als we in de
bedrijfstak met elkaar overeenkomen wat een veilige werkwijze is. Dinsdag
bespreken we de resultaten van onze campagne Lichter Werk(t). Het verminderen
van de fysieke belasting blijft een belangrijke opgave in de bouw. Tegen het
licht van de eis om door te werken tot 67 jaar, maar ook wegens het dreigende
tekort aan vakkrachten. Veel bouwvakkers halen nu niet gezond de 65. Lichter
werk zorgt dat werknemers langer inzetbaar en gezond blijven. Inzichten die
hiervoor zijn ontwikkeld worden nog te weinig toegepast. Opgehoogd metselen
bijvoorbeeld, werken met ergonomische troffels. We weten dat het kan, maar het
gebeurt nog te weinig. Een van mijn doelstellingen is, praktijk te maken van
methoden die nu nog op de plank liggen. Een niet onbelangrijke afspraak betreft
overleg over de bezetting op onze ict-afdeling. Voor onze dienstverlening zijn
wij sterk afhankelijk van die afdeling. Juist nu we met minder financiële
middelen rond moeten komen als gevolg van de crisis, is het belangrijk dat de
elektronische informatievoorziening en -verwerking optimaal functioneert. Tot
slot woon ik een bijeenkomst met arbodeskundigen in Ede bij. Dat gaat om
inhoudelijke kennisoverdracht. Een essentieel onderdeel van mijn werk is
wetenschappelijke informatie vergaren. Willen wij met gezag kunnen spreken en
handelen, dan moeten we weten wat er speelt.”

Reageer op dit artikel