nieuws

Tauw jaagt naar top milieuadvies in zes landen

bouwbreed Premium

Tauw jaagt naar top milieuadvies in zes landen

Tauw slaat zich goed door de crisis heen. In augustus presteerde het ingenieursbureau een tikje beter dan dezelfde maand een jaar geleden. Met als vertrekpunt de 2 procent van 2009, mikt het Deventer bedrijf voor de wat langere termijn op een netto rendement van 3 tot 3,5 procent.

“Omzet en rendement liggen tot op de dag van vandaag op hetzelfde niveau als
in 2009. In dat jaar behaalden we het mooiste rendement ooit”, zegt
bestuursvoorzitter Bram de Borst. Vorig jaar noteerde Tauw op een omzet van 119
miljoen een nettowinst van 2,1 miljoen euro. Na aftrek van ruim een ton voor de
medewerkers met gecertificeerde aandelen. “We zien volop dynamiek in de markt.
Er zullen wat meer overnames plaatsvinden. Niet zozeer bij de grote bedrijven.
Maar kijk eens naar de bureaus met minder dan 90 miljoen omzet. Tussen de 90 en
40 miljoen euro gaapt een groot gat.” Tauw heeft vorig jaar in Spanje en
Duitsland moeten snoeien. De totale personele sterkte nam met 21 medewerkers af
tot 1166. De Borst: “Onze reactie op de crisis heeft twee kanten. De ene lijn is
dat je als je beweging ziet, snel moet reageren. In onze bedrijfstak is het
grootste risico dat je mensen op de bank hebt die niets te doen hebben. Je
probeert te schuiven, soms ben je gedwongen afscheid te nemen.” Als tweede lijn
noemt De Borst het in contact blijven met klanten. Duurzame relaties worden
immers op prijs gesteld. “Je ziet vaak dat bij klanten de klap van de crisis
veel harder is aangekomen dan bij ons. We willen constructief meedenken om
oplossingen te vinden. In Duitsland zijn we tegen de verdrukking in met een
nieuwsbrief gekomen om veranderende wet- en regelgeving te signaleren. Zo’n
initiatief vindt waardering. Ook helpen we klanten om met elkaar in contact te
komen. Men heeft elkaars kennis hard nodig. De tijden zijn veranderd. Hoogovens
en Volvo Cars zitten voor het eerst in twintig jaar met elkaar om tafel. Nee, de
crisis heeft niet alleen negatieve kanten. De mensen zijn zich nu weer veel
bewuster van hun relatie met de klant.” Terwijl Tauws buitenlandse activiteiten
zijn toegenomen tot bijna een kwart van de omzet, staan de binnenlandse
activiteiten onder druk. “Tot nu toe hebben we de crisis heel aardig kunnen
pareren”, vindt algemeen directeur Wim Kox van Tauw Nederland. “De omzet heeft
er nog niet onder geleden. Wel moeten we meer offertes maken om de voorraad op
peil te houden. Ook wordt lager ingestoken om de concurrentie de baas te
blijven. Wat betreft 2011 houd ik rekening met een gelijkblijvende omzet tot een
krimp van een procent of vijf.”

Rem

Kox constateert dat de gemeenten als opdrachtgever behoorlijk op de rem
trappen. De afnemende vraag wordt ten dele goed gemaakt met extra werk vanuit
het bedrijfsleven en de provincies. Als belangrijke trend noemt Kox de opkomst
van het contracttype design & build. De nieuwe werkwijze brengt andere
opdrachtgevers met zich mee: de grote aannemers. Gelijktijdig winnen de
raamcontracten bij opdrachtgevers aan populariteit. Waarom telkens tijdrovend
werk wegzetten in een Europese aanbesteding? Maak uit het oogpunt van tijdswinst
en een duurzame relatie liever stevige pakketten. Het werk uit raamcontracten is
bij Tauw in een kort tijdsbestek toegenomen van bijna niets tot 20 procent. In
de zes naties waar Tauw is neergestreken wil het bureau over twee tot drie jaar
behoren tot de beste vijf milieuadviseurs van het land. Volgens De Borst is in
Nederland en België dat niveau al gehaald, Duitsland lijkt goed onderweg. Ook de
Italiaanse tak beweegt zich in de gewenste richting. Wat het economisch
zwaargetroffen Spanje betreft, zijn de ambities voorlopig op het ijs gezet.

Versterkt

Dankzij de oprichting van Tauw Oil & Gas en het nemen van 15 procent
belang in Steam, hebben de Deventer ingenieurs hun positie in Italië flink
versterkt. De Borst ziet goede kansen om de laars van Europa te benutten als
springplank voor initiatieven in Rusland en het Midden-Oosten. De intensivering
in Italië van de rol als adviseur voor de olie- en gasindustrie brengt Tauw in
contact met interessante nieuwe klanten. “Een bedrijf als Exxon heeft in
Florence zijn Europese hoofdkwartier. Ook Shell is sterk aanwezig. In het land
bestaat veel kennis van raffinage. De olie is niet ver weg. Aan winning wordt in
Italië bizar weinig gedaan. Van alle energie is 80 procent geïmporteerd.” De
Borst haakt met zijn interesse voor Italië in op de ontwikkeling dat
energieproducenten niet langer afhankelijk willen zijn van slechts een enkele
grondstof. De verbreding tot een mix van fossiele en andere bronnen leidt tot
een golf van sloop- en bouwplannen. “Op Sicilië staan zes raffinaderijen,
waarvan twee niet in gebruik zijn. Ze bekijken de mogelijkheid om vloeibaar
aardgas aan te landen. Voor ons levert dat aan twee kanten werk op. We zijn
behulpzaam bij de sloopplannen en kunnen tevens veel nuttig werk verrichten bij
de komst van de lng-terminal. Denk aan milieueffectrapportages en het hele
traject van de noodzakelijke vergunningen.”

Reageer op dit artikel