nieuws

Roep om afschaffing laagste prijs vooral symbolische retoriek

bouwbreed

In zijn column (NLingenieurs) heeft Ed Nijpels zich eerder dit jaar uitgesproken tegen het gebruik van de laagste prijs als gunningscriterium in aanbestedingen van de overheid.

Ook bij Bouwend Nederland is men al langer de mening toegedaan dat overheidsaanbestedingen meer op kwaliteit moeten zijn gestoeld. Wat is voor beide belangenorganisaties de aanleiding om de laagste prijs zo categorisch in de ban te doen? En is het niet langer gebruiken van dit criterium wel voldoende om kwaliteit echt tot haar recht te laten komen?
Steeds luider wordt de roep om opdrachten alleen nog aan te besteden op prijs én kwaliteit (emvi). Terecht, zou je kunnen stellen, maar dan moet wel nog eens goed worden gekeken naar wat in de huidige aanbestedingspraktijk zoal als kwaliteitscriterium wordt gehanteerd. Al snel kom je dan tot de conclusie dat in aanbestedingen het kwaliteitscriterium nu nog te vaak wordt uitgedrukt in het waarderen van mooie plannen. Het kan toch niet louter deze papieren kwaliteit zijn die Bouwend Nederland en NLingenieurs bepleiten. Een leuke foto in de vakantiebrochure is toch geen garantie voor een geslaagde vakantie?
Nu projecten steeds vaker integraal en dus vroeger in het bouwproces worden aanbesteed, worstelen aanbesteders vaak met het formuleren van de vraagstelling. Niet zelden wordt niet geprobeerd de kwaliteit van de vraagstelling door toepassing van de emvi een extra impuls te geven. Door de waardering van de kwaliteit vervolgens te koppelen aan de beoordeling van een aantal plannen, worden aanbesteders regelmatig geconfronteerd met aanbiedingen waarin kwaliteit niet langer onderscheidend is. Iedereen kan tegenwoordig een mooi plan schrijven en daarmee wordt de (laagste) prijs toch weer doorslaggevend. Zolang we niet in staat zijn in aanbestedingen de werkelijk onderscheidende economische of maatschappelijke kwaliteitscriteria te formuleren, is de roep om afschaffing van de laagste prijs vooral symbolische retoriek en blijft de prijs voorlopig nog steeds doorslaggevend.
Leading professional Infrastructuur
DHV BV

Reageer op dit artikel