nieuws

Provincie maakt MER voor Rijn-Gouwelijn

bouwbreed Premium

Zuid-Holland neemt het initiatief om de Milieueffectrapportage op te stellen voor het tracédeel Oegstgeest-Hazerswoude. Dat heeft de provincie de vier gemeenten laten weten.

Gedeputeerde Staten vinden het logisch dat zij de MER maken omdat dit deel door vier gemeenten, Oegstgeest, Leiden, Zoeterwoude en Rijnwoude, loopt. Deze gemeenten moeten nog een bestemmingsplan maken.
Om Leiden te plezieren heeft de provincie besloten de drie varianten op te nemen in de MER die de gemeente vorig jaar heeft voorgesteld. Het gaat dan om de variant door de Breestraat waar tot 1961 de blauwe tram al reed.
Door nu het initiatief te houden bij MER hoopt de provincie vaart te houden in de realisatie van de Rijn-Gouwelijn. Zeker omdat de werkzaamheden tussen Gouda en Alphen aan den Rijn al bezig zijn, wil Zuid-Holland verdere vertraging als gevolg van de wens van Leiden om een MER uit te voeren, zo beperkt mogelijk houden.
Om diezelfde reden zet de provincie ook de procedure voor een inpassingsplan, een provinciaal bestemmingsplan, voort. Mochten de MER of de bestemmingsplannen niet tijdig zijn afgerond, dan kan het inpassingsplan als terugvaloptie zonder veel vertraging worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel