nieuws

PROJECTWeerstand tegen energie-arme koloniehuizen

bouwbreed

Een simpel stapeltje flyers in museum De Koloniehof was genoeg om een reeks enthousiaste mailtjes aan bouwbedrijf Broekman in Nijensleek op gang te brengen. Uit het hele land stroomden verzoeken binnen om meer informatie over het Kolonie Belvedereproject. “Begrijpelijk”, vindt Hilco Broekman, die het Drentse bouwbedrijf leidt met zijn broer Jaap. “Nergens in Nederland koop je voor dit bedrag een nieuwe woning met zoveel grond.”

Broekman wil in maart 2011 in Frederiksoord en Wilhelminaoord beginnen met de bouw van de eerste negen van 67 duurzame ‘koloniewoningen’ op de gronden van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze stichting verschafte in de negentiende eeuw in kampen op het Drentse platteland werk aan honderden armoedzaaiers uit de westelijke steden. Ze waren gehuisvest in eenvoudige – inmiddels voor het merendeel afgebroken – woninkjes met een lapje grond dat ze zelf mochten bewerken.
De bouw van een moderne versie van deze koloniewoningen is een gezamenlijk project van Broekman, de Maatschappij van Weldadigheid, installatiebedrijf Sjabbens uit Diever, adviesbureau Cleanfield voor duurzame bouw en B+O Architecten uit Meppel.
De nieuwe koloniewoningen worden gebouwd in houtskeletbouw met bakstenen elementen. Er wordt de modernste energiebesparende technologie in toegepast. De huizen krijgen standaard zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp en worden geïsoleerd met meerlaags aluminiumfolie in combinatie met steenwol. Ze voldoen reeds aan de hoogste EPC-norm voor nieuwbouwwoningen in de noordelijke provincies. Zelfs een energieneutrale versie is mogelijk.
De woningen zijn bovendien levensloopbestendig. De levensruimte kan naar behoefte worden aangepast. De basiswoning met een oppervlak van 80 vierkante meter (165.000 euro) kan met een bijgebouw worden uitgebreid tot 150 vierkante meter (240.000 euro). De in erfpacht uitgegeven kavels, variërend van 1200 tot 1500 vierkante meter, liggen tachtig meter uit elkaar.
De provincie Drenthe en de gemeente Westerveld (waartoe Frederiksoord en Wilhelminaoord behoren) staan achter het plan. Dat de voor dit jaar aangekondigde bouw van het populaire project nog niet is gestart, heeft te maken met bezwaren van enkele omwonenden tegen een ander plan van Broekman. In het Belevedereproject is tevens de bouw van zes conventionele woningen opgenomen. Die huizen komen naar de smaak van enkele buren te dicht bij omliggende tuinen.
Er is ook weerstand van Amsterdammer Dimitri Knobbe, die zich heeft opgeworpen als hoeder van het gedachtegoed van generaal Van den Bosch, de stichter van de Maatschappij van Weldadigheid. Knobbe roemt de energiezuinige kwaliteit van de nieuwe woningen, maar vindt zonnepanelen onwenselijk in een beschermd dorpsgezicht.
“Daarnaast valt te twisten over de architectuur van de nieuwe koloniewoningen en zijn de beoogde aanbouwen en bijgebouwen uit cultuurhistorisch oogpunt buiten proportie. Mijn grootste bezwaar is echter dat de nieuwe koloniewoningen worden gebouwd op betrekkelijk lukraak gekozen locaties en dus niet op de footprint van verdwenen exemplaren. Dat heet geschiedvervalsing en daarmee wordt de kernkwaliteit van het gebied aangetast”, aldus Knobbe.
Broekman daarentegen zegt dat de woningen juist op de mooiste plekjes worden gebouwd. Hij verwacht dat de bezwaarprocedure binnen enkele maanden zal zijn afgerond. Daarna wil hij snel aan de slag om het plan volgens schema te realiseren. “In 2018 bestaat de Maatschappij tweehonderd jaar. Dan moeten alle 67 huizen er staan.”

Reageer op dit artikel