nieuws

Overijssel schort aankoop van natuurgrond op

bouwbreed

De provincie Overijssel koopt voorlopig geen gronden meer aan voor de ecologische hoofdstructuur

Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten omdat in het regeerakkoord is aangekondigd dat het nieuwe kabinet de EHS niet wil realiseren zoals tot nu was gedacht. Het kabinet wil schrappen in de verbindingszones en gaat fors bezuinigen op de EHS en het Investeringsbudget landelijk gebied. “Het was geen gemakkelijk besluit, want we hebben de afgelopen jaren juist ingezet op een versnelde aanleg van de EHS, maar we zien nu geen andere mogelijkheid”, verklaart gedeputeerde Piet Jansen de stap.

Reageer op dit artikel