nieuws

Nieuwe algemene voorwaarden voor hijswerk

bouwbreed Premium

Nieuwe algemene voorwaarden voor hijswerk

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) heeft nieuwe algemene voorwaarden opgesteld, die beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. De nieuwe algemene voorwaarden verschillen qua opmaak en inhoud sterk van de vorige. Voor opdrachtgevers is belangrijk te weten, dat de nieuwe voorwaarden vanaf begin volgend jaar opduiken in de contracten.

Foto: Manitowoc-trainer geeft uitleg over de Potain MDT 178.

Opdrachtgevers kunnen verwachten dat nieuwe overeenkomsten, die door de leden
van de VVT met ingang van het nieuwe contractjaar, te weten 1 januari 2011
afgesloten gaan worden, worden opgesteld met in acht name van de nieuwe algemene
voorwaarden. Dit geldt ook voor het verlengen van reeds eerder opgestelde
contracten, die zijn opgesteld onder de oude algemene voorwaarden.

Andere indeling
Waren de algemene voorwaarden uit 2004 opgebouwd uit een deel bemande verhuur en
onbemande verhuur van machines, nu is de indeling gebaseerd op de werkzaamheden
en de diensten die worden verricht. De oude voorwaarden dekten hoofdzakelijk het
werken onder aanwijzing en toezicht (onder regie) en de nieuwe dekken ook ‘het
aannemen van werk’ af.
Verder is een relatie gelegd naar bepalingen in de Arbowet en –regelgeving,
waarin de verantwoordelijkheid voor veilig werken is bepaald en de
aansprakelijkheid bij ongeval en schade.

Bijzondere voorwaarden
De nieuwe algemene voorwaarden zijn ingedeeld in een algemeen deel, genaamd de
algemene voorwaarden en een bijzonder deel, de bijzondere voorwaarden. Het
algemene deel omvat bepalingen die nodig zijn wanneer werk wordt aangenomen. Het
bijzondere deel bevat de bepalingen die betrekking hebben op verhuur van
materieel en/of personeel.
Verder zijn in het bijzondere deel ook opgenomen transport van goederen en
opslag, overslag en aflevering van goederen.
Alle bepalingen in de voorwaarden zijn van toepassing, echter de bijzondere
bepalingen gaan voor indien deze strijdig zouden zijn met de algemene
bepalingen. Verder is het zo, dat wat wordt overeengekomen in de overeenkomst
met de opdrachtgever, weer voor gaat boven de bepalingen in de algemene
voorwaarden.

De algemene voorwaarden VVT zijn te downloaden op:
www.verticaaltransport.nl.

Reageer op dit artikel