nieuws

Nederland saneert voor het eerst met volledig zelfsturende unit

bouwbreed

Nederland saneert voor het eerst met volledig zelfsturende unit

NTP Milieu ontwikkelde een volledig zelfsturende mobiele unit voor bodemsanering. “In plaats van acht uur per dag, kunnen we het hele proces nu zeven dagen per week en 24 uur per dag betrouwbaar sturen.”

Met de de eerste vol-continu werkende zelfsturende automatische ISCO-unit in
Nederland wordt een met creosootolie verontreinigde locatie in Lochem aangepakt.
De aanleiding om het vervuilde terrein aan de Kijksteeg aan te pakken, was de
komst van de provinciale weg (N346) in 1990. Deze weg doorkruist inmiddels het
brongebied van de saneringslocatie. Begin jaren zeventig werd er jarenlang
creosoothoudend afvalwater geloosd, afkomstig van Markerink’s Houtbedrijf aan de
Stationsweg in Lochem. Bij deze complexe saneringsklus is onder andere gekozen
voor in situ chemische oxidatie (ISCO). Bij in situ chemische oxidatie worden
chemicaliën in de bodem gebracht. Wanneer ze in contact komen met de
verontreiniging, worden ze afgebroken (geoxideerd) en vormen ze onschadelijke
verbindingen.

Continu

In Lochem is de bodem geïnjecteerd met gestabiliseerd Fenton’s Reagens: een
combinatie van waterstofperoxide (oxidator) en ijzercitraat (katalysator).
Volgens Smits wordt ten opzichte van het klassieke Fenton’s Reagens een meer
gecontroleerde reactie in de (kalkrijke) bodem verkregen. Speciaal voor dit werk
ontwikkelde de aannemer een volautomatische, mobiele ISCO-unit. “Naast de kosten
voor chemicaliën, zijn met name de kosten voor operators en processtuurders
bepalend voor een ISCO-sanering. In plaats van acht uur per dag, kunnen we het
hele proces nu zeven dagen per week en 24 uur per dag continu, op een uiterst
gecontroleerde wijze op afstand sturen.”

Lees morgen in Dagblad Cobouw meer over de saneringsklus die
met behulp van de volledig zelfsturende unit wordt aangepakt!

Reageer op dit artikel