nieuws

Nederland mag CCS-project subsidiëren

bouwbreed Premium

De Europese Commissie vindt het goed dat Nederland het CO2-afvang en -opslagproject (CCS) op de Maasvlakte met 150 miljoen euro steunt. E.ON en GdF-Suez kregen eerder al 180 miljoen Europese subsidie.

“Dit Nederlandse CCS-project draagt bij aan het behalen van de EU 2020-doelstellingen zonder dat dit ten koste gaat van de mededinging”, vindt Europees commissaris voor de mededinging Joaquín Almunia.
Het project gaat om de bouw van een CO2-afvanginstallatie naast E.ON’s kolengestookte Maasvlakte Power Plant 3. Jaarlijks vangt de installatie 1,1 miljoen ton kooldioxide af. Dat wordt via een pijpleiding getransporteerd naar een nabijgelegen uitgeput gasveld voor opslag. De ontwikkeling van CCS vormt onderdeel van het klimaat- en energiepakket van 2008 dat gericht is op vermindering van de kooldioxide-uitstoot met 20 procent in 2020 ten opzichte van 1990.
De commissie vindt nu dat de Nederlandse steun voor het project een passend instrument is en ook noodzakelijk om een Europese doelstelling te halen. Ondanks het strategisch belang zou het project niet worden ontwikkeld zonder steun, zeker niet voor 2020, is de overtuiging van Almunia. Ook de uitvoering zou niet zijn doorgegaan.
Wellicht heeft het enige effecten op de concurrentie en het handelsverkeer, maar die zullen beperkt zijn, denkt de commissie. Dit geldt temeer omdat E.ON en GdF Suez verplicht zijn informatie over het project te delen met anderen. Dat biedt de garantie dat eventuele concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt blijven.
Het belang dat de commissie aan dit project hecht, blijkt ook al uit het feit dat Europa er zelf 180 miljoen euro in steekt. Dit geldt komt uit het Europese crisisherstel energieprogramma (EERP). Dit programma is opgezet om de gevolgen van de economische crisis te beperken door investeringen in energiebesparing en alternatieve energie te subsidiëren. Ook vermindering van de CO2-uitstoot, waar het CCS-project op gericht is, valt onder het programma.

Reageer op dit artikel