nieuws

Natuur niet de dupe van Wabo

bouwbreed Premium

Een omgevingsvergunning kan niet zomaar worden afgegeven zonder dat is gekeken naar de effecten voor de natuur.

Dat zegt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zowel
de Natuurbeschermingswet als de Flora- en faunawet stellen aanvullende eisen
voor de omgevingsvergunning. Die mag alleen worden afgegeven als voldaan is aan
de relevante eisen uit de Natuurbeschermingwet. Het ministerie reageert hiermee
op de noodkreet van adviseurs van Tauw die zeggen dat een omgevingsvergunning
kan worden afgegeven zonder dat onderzoek is gedaan naar de gevolgen van een
project voor de natuur. Dat zou in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet en
de Flora- en faunawet.

Reageer op dit artikel