nieuws

Ministerie: Natuur is niet de dupe van de Wabo

bouwbreed Premium

De omgevingsvergunning kan niet worden afgegeven zonder dat is gekeken naar de effecten voor de natuur, zegt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Zowel de Natuurbeschermingswet als de Flora- en faunawet stellen aanvullende eisen voor de omgevingsvergunning, meent het ministerie in reactie op de noodkreet van milieutechnischbureau Tauw.
De Tauw-adviseurs zeggen dat een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan worden afgegeven zonder dat onderzoek is gedaan naar de gevolgen van een project voor de natuur. Dat zou volgens Tauw in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Bovendien kan later door onder meer de rechter alsnog een natuuronderzoek opgelegd worden, met alle vertraging van dien.
“Dat klopt niet”, aldus het ministerie. “Als een project significante effecten kan hebben, moet een passende beoordeling worden gemaakt. Daaruit moet blijken dat de doelstelling om een gebied in stand te houden niet in het geding is. Het bevoegd gezag, voor Natura 2000 is dat Gedeputeerde Staten, moet dan een Verklaring van geen bedenkingen afgeven aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, meestal de gemeente.”

Reageer op dit artikel