nieuws

Minder stageplaatsendoor economische crisis

bouwbreed

Het aantal beschikbare stage- en praktijkleerplaatsen in de bouw staat onder druk door de recessie. Dat blijkt uit een overzicht van de samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, de zogeheten Colo Barometer.

Leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs hebben minder mogelijkheden om een stageplaats te vinden of een plek om in de praktijk te worden opgeleid. “Door het terugvallen van de bouwproductie is er minder vraag naar deelnemers”, zo meldt de Colo Barometer. Dit leidt er toe dat leerlingen uit de praktijkgerichte beroeps begeleidende leerweg (bbl) uitwijken naar de meer theoretische beroeps opleidende leerweg, de bol, dan wel vertrekken naar een andere sector.
Ook de schilderstak heeft moeite met het plaatsen van leerlingen in de praktijk. Dit probleem speelt vooralsnog vooral in de opleidingen voor stukadoors. Leerbedrijven kunnen vanwege de recessie minder aankomende vaklieden opleiden. Hierdoor kunnen in de toekomst problemen ontstaan omdat na de crisis een groot tekort wordt verwacht aan gekwalificeerde medewerkers. Eenzelfde situatie dreigt voor de hout- en meubelbranche. De sector vergrijst en jongeren kiezen slechts in geringe mate voor deze bedrijfstak.
Verder meldt het Colo dat allochtone jongeren niet minder snel aan een stageplek komen dan hun autochtone collega’s.

Reageer op dit artikel