nieuws

Meer vrouwen in top bouw

bouwbreed Premium

Vrouwelijke wethouders zijn jonger

Ze zijn beter vertegenwoordigd in met name de grotere steden. Sinds kort kunnen wethouders van buiten de gemeente komen. Bij vrouwen komt dat veel meer voor dan bij mannen. Vrouwen zijn misschien ook daarom wel veel minder goed voorbereid op het wethouderschap: Mannen zijn bijna twee keer zo vaak afkomstig uit het bedrijfsleven. Ze zeggen er misschien ook daarom wel financieel sterker op vooruit te zijn gegaan.
De ambities van mannen en vrouwen na het wethouderschap zijn nagenoeg gelijk. Burgemeester willen ze allebei worden. Overigens zijn vrouwen veel optimistischer over het vinden van een baan na het wethouderschap.
Qua bestuursstijlen verschillen mannen en vrouwen niet. Ook wanneer hen gevraagd wordt naar sterke punten zijn er niet zulke grote verschillen. Vrouwen zijn meer van het inspireren, letten beter op de omgeving en hameren minder op hun ambities. Overigens zijn vrouwen succesvoller in het afdwingen van hun favoriete portefeuille dan mannen.
Vrouwen zijn wel weer korter wethouder. Ze vinden contacten met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de eigen fractie vooral leuk. Mannen spreken eerder over noodzakelijk. Sowieso lijkt het er op dat vrouwen meer lol in het wethouderschap hebben dan mannen. Ze krijgen veel meer steun van het thuisfront en hebben er veel minder last van dan mannen dat ze ‘veel kritiek en weinig complimentjes’ krijgen.
Bouwondernemers moeten hun opdrachtgevers kennen en begrijpen. Ze moeten ook de kleur van hun opdrachtnemers aannemen. Meer vrouwen in topfuncties in de bouw is dan ook geen moreel appel, maar commerciële logica. Wie ouderwetse mannen op jonge, vrouwelijke wethouders en topambtenaren afstuurt, heeft het niet begrepen.
Adviseur Andersson Elffers Felix,
Utrecht

Reageer op dit artikel