nieuws

Meer aandacht nodig voor onderbouwing WOZ-waarde

bouwbreed

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan de onderbouwing van de waardebepaling van vastgoed. Anders zullen ze omkomen in bezwaar- en beroepsprocedures.

De Waarderingskamer, de organisatie die controleert of gemeenten de Wet
waardering onroerende zaken wel goed uitvoeren, gaat bij het toezicht extra
letten op een overtuigende onderbouwing door de gemeenten. Aanleiding hiervoor
is de recente uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege heeft gehakt
gemaakt van een bepaling in de WOZ dat bij kleine verschillen tussen de
gemeentelijke taxaties en de werkelijke waarde, er toch geen aanpassing van de
WOZ-waarde zal plaatsvinden. Achtergrond hiervan was een beperking van het
aantal bezwaren en beroepen. In de rechtszaak ging het om een woning waarvan de
WOZ-waarde was vastgesteld op 99.000 euro. De werkelijke WOZ-waarde was echter
95.000 euro, daar was ook de gemeente het over eens. Door de bepaling in de WOZ
werd de eerste WOZ-taxatie echter niet aangepast. Van de rechtbank kreeg de
eigenaar gelijk, maar werd de waarde toch niet aangepast. In hoger beroep bij
het Gerechtshof werd de eigenaar niet ontvankelijk verklaard, waarop de Hoge
Raad zich erover mocht buigen. Die bepaalde dat de gewraakte bepaling in strijd
is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Kortweg komt dat erop
neer dat elke overheidsmaatregel inclusief belastingmaatregelen, die het
eigendom van een burger aantast, moet zijn voorzien van mogelijkheden de
maatregel te betwisten. De gewraakte bepaling beperkt die mogelijkheid.

Gevolgen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten meent met de Waarderingskamer dat
deze uitspraak grote gevolgen kan hebben. Het aantal geschillen zal toenemen met
alle kosten van dien voor de gemeenten. De VNG gaat dan ook met het kabinet
overleggen over die kostenverhoging.

Reageer op dit artikel