nieuws

Limburgse corporaties creëren leerwerkplekken

bouwbreed

De Limburgse woningcorporaties hebben zich aangesloten bij het convenant Werken aan Vakmanschap

Hierdoor ontstaan meer leerwerkplekken voor bouwvakkers in opleiding.
Concreet betekent het convenant dat bij de uitgifte van opdrachten wordt bekeken in hoeverre het realistisch is om leerwerk- en stageplaatsen in te zetten. Indien dit het geval is, worden voorwaarden in het aanbestedingsbestek opgenomen. Eerder dit jaar gaven de Provincie Limburg, diverse gemeenten, roc’s, kenniscentrum Fundeon en koepelorganisatie Colo aan mee te willen werken aan het initiatief.
Het convenant is opgesteld op initiatief van gedeputeerden Noël Lebens en Odile Wolfs.

Reageer op dit artikel