nieuws

Kennisnetwerk moet innovatie van lijmen stimuleren

bouwbreed Premium

De bouw vindt het eng om materialen te verlijmen in plaats van te schroeven. Dit blokkeert verdergaande vernieuwing op het vlak van verbindingen. Vier organisaties beginnen daarom het Kennisnetwerk Duurzaam Lijmen.

De bouwwereld moet zijn angst om op grotere schaal lijmtechnieken toe te passen, overwinnen.
Dat vindt Hans Poulis, directeur van het Hechtingsinstituut van de TU Delft, één van de initiatiefnemers van het kennisnetwerk. Poulis, fysicus, werktuigbouwkundige en specialist op het gebied van het voorbehandelen en lijmen van kunststoffen, ziet veel winst in het samenbrengen van kennis vanuit verschillende branches. Hierbij denkt hij aan de bouw, de scheepsbouw, de metaalindustrie en ook de luchtvaart.
Probleem is volgens Poulis namelijk dat de kennis over lijmen verspreid is over sectoren die onderling niet of nauwelijks contact hebben. “Als we erin slagen al die versnipperde kennis bij elkaar te brengen, kunnen innovaties veel sneller van de grond komen. Het netwerk kan een nieuwe boostbetekenen.”

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van lijmtechnologie zijn voor de meeste industriële bedrijven niet te volgen, stellen de organisaties achter het nieuwe netwerk. Dit zou ertoe leiden dat veel mogelijkheden op het gebied van verlijmingen onbenut blijven. Ook zouden ontwerpers en constructeurs door hun kennisachterstand vaak kiezen voor minder geschikte, en dus meer milieubelastende alternatieven.
Een vernieuwende techniek in de wegenbouw was bijvoorbeeld het lijmen van nieuwe betonlagen op een bestaand, maar versleten brugdek. Ondanks veel onderzoek is het van praktijktoepassing echter niet gekomen.
Lijm vindt in de bouw momenteel vooral zijn weg naar de producenten van gevelpanelen, maar Poulis ziet meer toepassingsgebieden. Hij denkt aan de verbindingen in raamkozijnen, de bevestiging van plafondplaten en zelfs aan dragende constructies. Volgens hem is een lijmverbinding ook heel geschikt om U-profielen tegen een buitenmuur te bevestigen. Op die manier kan een koudebrug, die ontstaat bij schroeven, worden onderbroken.

Versnipperd

Behalve dat de kennis versnipperd is tussen branches, is ook de inbreng van drie wetenschappelijke vakgebieden nodig voor een verantwoorde toepassing van lijm: de mechanica, de chemie en de natuurkunde.
Poulis begrijpt de terughoudendheid dan ook wel. Ondanks het feit dat in de bouwpraktijk al veel verlijmd wordt, acht hij nog veel onderzoek nodig.
Het netwerk Duurzaam Lijmen wordt behalve door het Hechtingsinstituut opgezet door het Materials Innovations Institute (MMI) , Agentschap NL en de Bond voor Materialenkennis. HetMII is een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en de wetenschap en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe materialen. Primair is het kennisnetwerk, waarvan Hans Poulis voorzitter is, bedoeld voor het bedrijfsleven, kennisinstellingen en lijmproducenten.

Reageer op dit artikel