nieuws

In het 070-gebied

bouwbreed

Nederland wordt na lange tijd weer geregeerd

Dat heeft zo z’n voor- en nadelen. Er werden lange tijd geen beslissingen genomen, ook geen verkeerde. Op het oog reilde en zeilde het land verder. De vaak bespotte ambtelijke macht zorgde ervoor dat het ontbreken van een regerende macht niet teveel schade meebracht. Bestaande regelingen werden uitgevoerd. Voor nieuwe regelingen werden alle mogelijke scenario’s uitgedacht, zodat de nieuwe regering kan beslissen. Op ministeries is in zo’n periode weinig te doen. Belangrijke knopen worden niet doorgehakt. Om aan het ambtelijk werk toch nog enig gewicht te geven, wordt veel aandacht besteed aan de uitvoering van bestaande regelingen. Daar kun je ook heel druk mee zijn. De slagvaardigheid van de overheid heeft geen goede reputatie. Het samenvoegen van ministeries tot mega-departementen levert daar zeker geen bijdrage aan. De rijksoverheid wil een herkenbare en eenduidige organisatie zijn. Alle ministeries maken gebruik van eenzelfde huisstijl. Binnenkort lijkt die te worden uitgebreid met een uniform e-mailadres, waarbij alle rijksambtenaren te bereiken zijn op de domeinnaam rijksoverheid.nl. Dat levert niet alleen uniformiteit op. Dat komt ook de vervreemding en de anonimiteit ten goede. Dan weet je helemaal niet meer met wie je het waarover hebt. In de ring om Den Haag worden de voor ons land belangrijke beslissingen genomen. In dat gebied bevinden zich de meeste ambtenaren en de meeste belangenbehartigers. De politieke machine hapert, maar op ambtelijk niveau wordt een megalomane rijksdienst gesmeed. Na een kostbare huisstijl-ingreep ontstaat een rijksoverheid, waarin alle ministeries verdwijnen. Het zal de bereikbaarheid van de ambtenaren niet verbeteren. Als je een ambtenaar wilt spreken, dan krijg je hem doorgaans niet aan de lijn. Hij/zij is of in een bespreking, een vergadering, is er niet, heeft een papa-dag, heeft geen tijd, is niet bereikbaar, reageert niet op voicemailberichten, is met vakantie, heeft verlof of is gewoon niet aanwezig. Gelukkig dat Nederland na lange tijd weer geregeerd wordt.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

Reageer op dit artikel