nieuws

Hoge eisen zetten Brabantse bouw voor blok

bouwbreed Premium

Brabantse bouwers zijn boos over de aanbesteding van de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Ze hebben bij het Aanbestedingsinstituut aangedrongen op een rechtszaak over de onredelijke eisen, maar die voelt daar niets voor.

Na een procedure die niet de schoonheidsprijs verdient, heeft de combinatie
van Mertens, Wolter Dros en HvL de opdracht binnengehaald. De gemeente rept in
het persbericht over een zorgvuldige aanbestedingsprocedure in drie percelen. De
Brabantse bouwers hebben echter massaal aan de bel getrokken nadat in april de
Europese aanbesteding van start ging. Eindhoven stelde bovengemiddelde eisen aan
solvabiliteit, quick ratio en nettowinst bij een opdracht met een bouwsom van
minder dan 16 miljoen euro. Het Aanbestedingsinstituut, het onafhankelijke
instituut dat de kwaliteit van aanbestedingen wil verbeteren, wees de
opdrachtgevende gemeente diverse malen op de onredelijke eisen. “We kregen
klachten dat er in dit geval zeer strenge financiële criteria werden gehanteerd.
Zo streng zelfs, dat er slechts een enkel bedrijf in de hele regio aan zou
kunnen voldoen. Daardoor is de concurrentie bij voorbaat al uitgeschakeld. De
vraag is of de gemeente zich dat wel voldoende heeft gerealiseerd”, licht
directeur Joost Fijneman van het Aanbestedingsintituut in Podium toe. Eindhoven
zette de procedure bijna ongewijzigd voort en kwalificeerde enkele aannemers,
waarvan inmiddels een combinatie de opdracht heeft gekregen. De emoties liepen
hoog op, bevestigt het Aanbestedingsinstituut. Gemeenten snijden zichzelf in de
vingers door bij openbare aanbestedingen veel te hoge eisen te stellen aan de
inschrijvende bouwbedrijven. Van een gezonde concurrentiestrijd is immers geen
sprake meer als er maar een of twee bedrijven kunnen meedoen, stelt het
Aanbestedingsinstituut in een reactie.

Vrijheid

Fijneman benadrukt dat dit nog niet betekent dat Eindhoven wettelijk gezien
iets verkeerd deed: de wet biedt de aanbestedende diensten op dit punt nu
eenmaal heel veel vrijheid. “Daarom kunnen we in dit soort gevallen ook geen
juridische procedure starten. En eigenlijk willen we dat ook helemaal niet.”
Ondanks dat bouwers aandrongen op een rechtszaak, kiest het
Aanbestedingsinstituut voor een meer bemiddelende en signalerende rol. De
aannemers die naast de opdracht grepen, hadden ook zelf naar de rechter kunnen
stappen, maar die stap bleek te groot. Inmiddels is de Alcatel-procedure
verstreken en de eerste paal geslagen. De gemeente Eindhoven heeft beloofd beter
op de eisen te letten bij nieuwe aanbestedingen.

Reageer op dit artikel