nieuws

GGz Breburg zoekt bouwer met geld

bouwbreed Premium

Laat de bouwer zorgvastgoed realiseren én financieren. De Brabantse instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGz Breburg voelt er wel wat voor.

“Dan heb je financiering en bouw in één hand”, stelt Aede Oostra. De
facilitair directeur van GGz Breburg – actief in Midden- en West-Brabant rond
Tilburg en Breda – kijkt alsof het niets bijzonders is. Toch is de werkwijze
nogal ongebruikelijk voor zorginstellingen. “Dit gebouw huren we”, neemt Oostra
het kantoorgebouw in Rijen waarin de raad van bestuur zetelt, als voorbeeld.
“Vroeger zouden we zo’n gebouw door een architect laten ontwerpen om het daarna
zelf te bouwen. Dat doen we dus niet meer.” Voor de bouw van een 1200 vierkante
meter metend kantoorgebouw – “we gaan alle kleine kantoorlocaties in één pand
onderbrengen” – wordt momenteel een commerciële vastgoedpartij gezocht. Voor
gebouwen met een zorgfunctie gaat wat betreft ontwikkeling en financiering de
voorkeur van GGz Breburg uit naar corporaties die, zo laat Oostra doorschemeren,
meer gevoel hebben bij maatschappelijk vastgoed dan marktpartijen. Zo praat hij
momenteel met enkele sociale huisvesters over de realisatie in Breda van een
4500 vierkante meter grote kliniek waar psychiatrische hulp wordt geboden aan
ouderen. Naast bouwers, corporaties en vastgoedbeleggers staat Oostra ook open
voor andere financiers. Hierbij denkt hij bijvoorbeeld aan PGGM, het
pensioenfonds van de zorgsector. “Dat zou bij wijze van belegging best 10
miljoen euro in zorgvastgoed kunnen steken.”

Banken

Met zijn grote belangstelling voor externe geldschieters speelt Oostra in op
het nieuwe financieringsstelsel voor zorgvastgoed. Onder de huidige regelgeving
garandeert de Nederlandse overheid de rente en aflossing van de huisvesting van
ggz-instellingen. Maar dat gaat veranderen. Net als bij ziekenhuizen moeten
ggz-instellingen hun vastgoed zelf terug verdienen. Hierdoor worden banken
terughoudend met geld verstrekken. Want zonder overheidsgaranties zijn de
risico’s aanzienlijk hoger. Het vastgoed van GGz Breburg is verspreid over
tweehonderd locaties. Momenteel is ongeveer drie kwart van alle panden nog
eigendom van de zorginstelling, de rest wordt gehuurd. Oostra wil, inspelend op
het nieuwe financieringsstelsel en nieuwe ontwikkelingen in de zorgmarkt, de
vastgoedportefeuille stevig inkrimpen. Doel is ongeveer de helft van de
benodigde huisvesting te huren, een fors deel wordt afgestoten of ingrijpend
gerenoveerd. “Onder het oude stelsel was het bijna een sport om zo ruim mogelijk
te bouwen”, vertelt Jan Tromp, bestuurder van GGz Breburg en verantwoordelijk
voor de vastgoedportefeuille. “Het nieuwe financieringsstelsel dat boven de
markt hangt, maakt hieraan een einde.” De nieuwe financiering van zorgvastgoed
dwingt volgens Tromp de hele sector voor psychiatrische hulpverlening om
kritisch naar de omvang van de vastgoedportefeuille te kijken. Daarbij komt dat
het aantal opnameplaatsen landelijk met zo’n 20 procent moet worden
teruggebracht. Want Nederland is volgens Tromp met rond 30.000 opnameplaatsen
per hoofd van de bevolking nogal ruim voorzien. “Relatief heeft Nederland de
meeste klinische plaatsen ter wereld.” De noodzakelijke uitdunning van het
aantal opnameplaatsen leidt er volgens Tromp toe dat geestelijke gezondheidszorg
steeds meer thuis wordt verleend. De psychiatrische cliënt verblijft dan bij
familie of in de eigen woning. “Geestelijke gezondheidszorg en huisvesting zijn
nu nog nauw met elkaar verbonden, maar worden steeds meer gescheiden. In de
nieuwe situatie zorgen wij voor de psychiatrische begeleiding. De
woningbouwcorporatie wordt verantwoordelijk voor de huisvesting.”

Afstoten

Naar verwachting leiden de nieuwe marktverhoudingen voor GGz Breburg tot het
schrappen van 220 van de huidige 1200 klinische plaatsen. Dat leidt tot vele
overbodige vierkante meters en dus het afstoten van vastgoed. Zo gaat een
monumentaal pand aan de Baronielaan in Breda in de verkoop. Hetzelfde geldt voor
het uit 1910 stammende Antoniusgebouw in Etten-Leur. Tromp: “In Etten-Leur
willen we graag in samenwerking met een projectontwikkelaar bijvoorbeeld een
woonzorgcomplex realiseren.”

GGz Breburg in cijfers (mln euro)

Reageer op dit artikel