nieuws

‘Geen omgevingsvergunning zonder beoordeling van effecten voor natuur’

bouwbreed Premium

De omgevingsvergunning kan niet zomaar worden afgegeven zonder dat is gekeken naar de effecten voor de natuur. Dat zegt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het ministerie reageert hiermee op de noodkreet van adviseurs van
Tauw die zeggen dat een
omgevingsvergunning kan worden afgegeven zonder dat onderzoek is gedaan naar de
gevolgen van een project voor de natuur. Dat zou in strijd zijn met de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Bovendien kan later door de
rechter alsnog een natuuronderzoek opgelegd worden met alle vertraging van dien.

Verklaring

“Dat klopt niet”, aldus het ministerie. “Als een project significante
effecten kan hebben, moet een passende beoordeling worden gemaakt. Daaruit moet
blijken dat de doelstelling om een gebied in stand te houden niet in het geding
is. Het bevoegd gezag, voor Natura 2000 Gedeputeerde Staten, moet dan een
verklaring van geen bedenkingen afgeven aan het bevoegd gezag voor de
omgevingsvergunning, meestal de gemeente.”

Reageer op dit artikel