nieuws

Gebruik richtlijn voorkomt rampen

bouwbreed Premium

Het toepassen van CUR-richtlijn 223 ‘Meten en monitoren bij bouwputten’ kan rampen voorkomen

Handelen volgens de richtlijn leidt tot een betere beheersing van riciso’s, minder faalkosten en een beter imago van de bouw.
“Dat durf ik wel te zeggen”, aldus Thomas Bles, projectleider bij ingenieursbureau Deltares uit Delft en rapporteur van de betrokken CUR-commissie. “Wij stellen een nieuwe functie voor: de monitoring-coördinator. Bij een groot project kan het een aparte medewerker zijn, bij een kleiner project is het een taak voor bijvoorbeeld de uitvoerder. Monitoring is een versnipperde bezigheid die door verschillende partijen wordt uitgevoerd. De versnippering blijft, maar alle partijen krijgen een lijntje naar de monitoring-coördinator. Ook worden eisen gesteld aan de vorm en de snelheid van de metingen. Meetresultaten zijn pas relevant als ze beschikbaar zijn.”
De CUR-richtlijn 223 ‘Meten en monitoren bij bouwputten’ wordt morgen op de Funderingsdag gelanceerd. “Hij is nu beschikbaar als boek met bijbehorende cd”, aldus Bles. “Deel A gaat over de inrichting van het proces, deel B over de technische mogelijkheden. Op de cd staan de technieken beschreven. Wij bevelen opdrachtgevers aan om een plan op te zetten volgens de richtlijn. We verwachten dan minder problemen.” Volgens Bles is bij verschillende projecten in het verleden niet tijdig aan de bel getrokken. Daarom besteedt de richtlijn extra aandacht aan de inrichting van de organisatie. “Je moet ook nadenken over de te nemen maatregelen– die staan niet in de richtlijn”, waarschuwt Bles.

Discussie

Ton Siemerink van CUR Bouw & Infra uit Gouda, coördinator van de CUR-commissie, verwacht ook dat de richtlijn zal leiden tot minder falen. “Aan het graven van een bouwput zitten risico’s. De richtlijn behandelt de risico’s per bouwdeel en de mogelijkheden om te monitoren, snel te reageren en problemen vóór te zijn.” Volgens Siemerink bestond een redelijke consensus in de commissie. “Er is wel discussie geweest over het proces. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld heeft een eigen meetnet, maar kleine gemeenten hebben dat niet”, aldus Siemerink. “De richtlijn stelt dat de opdrachtgever moet nadenken over de risico’s zoals van trillingen, wateroverlast en zettingen.”

Aangepast

“Een kleine groep uit de CUR-commissie gaat door, om te zorgen dat iedereen weet dat de richtlijn bestaat en na te gaan of de richtlijn werkt”, meldt Siemerink. Bovendien moet de lijst met apparatuur om de drie tot vier jaar worden aangepast aan de stand der techniek. “De richtlijn maakt de opdrachtgever bewust van de risico’s, biedt hulp bij het opstellen van een plan en zorgt dat bij de risicoanalyse niets wordt vergeten. “Het effect van de richtlijn laat zich moeilijk meten”, voorspelt Siemerink. Bles meldt dat de commissie twee casestudy’s heeft verricht. “Daaruit bleek dat de richtlijn voldoende bruikbaar is, maar we hebben de aandacht voor de organisatie vergroot”, aldus Bles.

Reageer op dit artikel