nieuws

Europese architect dingt niet mee

bouwbreed Premium

Nederlandse gemeenten lappen massaal de Europese regels aan hun laars die gelden voor het aanbesteden van architectuuropdrachten

Van de 430 Nederlandse gemeenten heeft ruim de helft (235) tussen 2005 en
2010 nog nooit een architectuuropdracht Europees aanbesteed. Dat blijkt uit het
rapport Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten. Onderzoekers
van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden die het rapport
samenstelden, namen 704 aanbestedingen onder de loep. “Daarvan is ongeveer 1
procent Europees aanbesteed”, zegt onderzoeker Michel Geertse. Een
verwaarloosbaar aantal, meldt het onderzoek. “Dit is op zijn minst opvallend te
noemen. Het bewerkstelligen van een open Europese markt is immers een van de
doelstellingen van de Europese aanbestedingsregels.” Geertse: “Het heeft er de
schijn van dat de regels bewust worden overtreden.” Er zijn uiteenlopende
redenen om de regels te ontwijken, zoals taal- en cultuurverschillen. “Maar ook
onwetendheid op centraal niveau kan een rol spelen, of drempelvrees”, zegt
Geertse. “Verder kan meespelen dat gemeenten lokale architecten een kans willen
geven.” Die conclusie sluit aan bij een ander gegeven uit het onderzoek. Ondanks
de geringe concurrentie van buitenlandse bouwmeesters hebben architecten zwaar
te lijden van de economische crisis. Opdrachtgevers proberen hen daarin soms
enigszins tegemoet te komen. Of dat ook gebeurt door te sjoemelen met de
aanbestedingsregels, kon het steunpunt niet checken. Toch meldt het onderzoek:
“Veel Nederlandse aanbestedingsprocedures worden middels specifieke voorwaarden
en criteria feitelijk naar een Nederlandse opdrachtnemer toegeschreven.”

Grote projecten

Een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een
andere verklaring voor het geringe aantal Europese aanbestedingen. “Europees
aanbesteden is verplicht sinds 2005 en pas noodzakelijk bij opdrachten van
minimaal 4,8 miljoen euro. Er zijn slechts weinig gemeenten met zulke grote
projecten.” Geertse: “Dat kan soms een rol spelen. Niet iedere gemeente heeft de
afgelopen vijf jaar een nieuw gemeentehuis gebouwd. Maar ook een
brandweerkazerne of een brede school komt al snel boven de financiële drempel
uit. En ook in die gevallen wordt niet altijd Europees aanbesteed.”

Reageer op dit artikel